Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Är Jupiter en misslyckad stjärna?Är Jupiter inte en planet, utan i själva verket en misslyckad stjärna, det vill säga en stjärna som aldrig tändes? Egentligen kallas de inte för misslyckade stjärnor, utan bruna dvärgar. Frågan är, är Jupiter i själva verket en brun dvärg?

Nej, troligen inte. För att en himlakropp ska bli till en brun dvärg måste den ändå vara 75–80 gånger tyngre än Jupiter. Och även om en brun dvärg inte har tillräckligt hög massa för att samma fusionsreaktioner som sker i solen ska kunna inträffa, kan viss fusion ske. Såvitt man vet sker det dock inga fusionsreaktioner alls i Jupiter.