Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför lägger inte däggdjur ägg?När däggdjuren uppstod lade de ägg, precis som nästan alla andra typer av djur idag. Så småningom började de föda levande ungar (de blev vivipara), vilket är det dominerande sättet att få ungar på idag (bland däggdjuren). Varför utvecklade vissa däggdjur denna förändring? Och om det har varit evolutionärt fördelaktigt, varför har inte fler djur utvecklats att föda levande ungar istället för att lägga ägg?

Det är svårt (för att inte säga omöjligt) att exakt slå fast när dräktighet (graviditet hos djur) uppstod, eftersom de organ som hör samman med dräktighet inte fossiliseras väl. Med hjälp av andra dateringsmetoder kan man dock slå fast att pungdjurens och moderkaksdäggdjurens (eutheria) sista gemensamma anfader levde för ungefär 160 miljoner år sedan. Därför måste vivipara däggdjur uppstått för mer än 160 miljoner år sedan.

Både ovipari (att lägga ägg) och vivipari har sina för- och nackdelar. En fördel med vivpari är att de ofödda ungarna kan få bättre skydd, och honan är inte hindrad att förflytta sig. En nackdel är å andra sidan att en vivipar hona inte kan överge sina ägg i en krissituation. Därför har vivipari uppstått ett flertal gånger i olika arter.

En annan förklaring är en förändring i reproduktionsstrategin hos däggdjur. De allra flesta reptilerna lägger massor med ägg, där ungarna får klara sig själva bäst de kan när de kläcks. Däggdjurskullar är mycket mindre, och föräldrarna lägger istället tid och energi på att skydda sina ungar under uppväxten.