Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Cellmembranet

CellmembranetVideogenomgång (flippat klassrum)

Cellmembranet. Cellmembranet.

Modell av en fosfolipid. Modell av en fosfolipid. Cellmembranet är ett dubbelt lager av fosfolipider

Fosfolipider

Består av

  1. En glyceroldel
  2. Två fettsyrarester (hydrofoba "svansar")
  3. En fosfatidylrest (hydrofilt "huvud")

e. En hydrofob och en hydrofil del

Fosfolipider bildar biologiska membran i celler.

Cellmembran

Fettsyror kan bilda miceller

Fettsyror har en hydrofob & hydrofil del

I vattenlösning lägger sig fettsyrorna spontant i miceller (bollar av fettsyror) där de hydrofila delarna pekar utåt, mot vattnet, och de hydrofoba delarna inåt, mot de andra hydrofoba svansarna.

Tvärsnitt av en micell i vattenlösningTvärsnitt av en micell i vattenlösning. Cell, cellmembran och fosfolipid.Cell, cellmembran och fosfolipid.
 

Annons

 

I cellmembranet finns det gott också om proteiner!

Cellmembranets flytande struktur

Cellmembranet är inte statiskt, som en plastpåse. Snarare rör sig fosfolipiderna hela tiden runt – man kan faktiskt betrakta cellmembranet som flytande.

 

   
[Ingen än…]