Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 65 minuter 

 • Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. OBS! Varken formelsamling eller miniräknare är tillåten på detta prov.
 • Alla svar ska skrivas på det här pappret
 • Alla strukturformler ska ritas ut med alla bindningar och atomer (inklusive väteato-mer).
 • Alla reaktionsformler skall vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter.
 • Antalet poäng per uppgift ges på formen (G/VG/MVG). Exempel: Intill en fråga står det "(1/1/0)". Det betyder att man kan få maximalt 1 G-poäng och 1 VG-poäng.

Del I. Endast svar behöver anges. Glöm inte enhet!

 1. Man sätter 2-propanol till en lösning av kaliumdikromat, K2Cr2O7. Kaliumdikromaten fungerar som oxidationsmedel. Vilket av följande påståenden är korrekt? Ringa in det rätta svaret! (1/0/0)
  1. Det bildas 1-propanol.
  2. Det bildas propansyra.
  3. 2-propanolen påverkas praktiskt taget inte alls.
  4. Det bildas aceton.
  5. Det bildas glycerol.
    
 2. Ange både trivialnamn och rationellt namn på följande molekyler: (2/1/0)
  1. Myrsyra
  2. Etanal
  3. fenol
 3. Ange antingen rationellt namn eller trivialnamn på följande molekyler: (1/1/0)
  1. 3,4-dimetyl-2-pentanol
  2. Glycerol
 4. Skriv strukturformeln för följande organiska ämnen: (1/2/0)
  1. Bensoesyra
  2. Metylpropyleter
  3. 2,6,7-trimetyl-2,5-oktadien
 5. Glyceraldehyd har följande strukturformel:

  Glyceraldehyd

  1. Glyceraldehyd finns i två spegelbildsisomerer. Markera molekylens asymmetriska centrum i bilden ovan med en asterisk (*). (0/1/0)
  2. Rita strukturformler som visar att glyceraldehyd finns i två spegelbildsisomerer. (Rita gärna strukturformlerna med kilar som går "in" eller "ut" ur pappret, så som jag gjorde på lektionen!) (0/0/2)

Del II. Frågor som kräver utredande svar. Glöm inte enhet!

 1. På smak- och essensfabriken Glada Gommen AB vill man en dag framställa lite "ananasessens", en ester kallad etylbutanoat.
  1. Vilka ämnen måste man utgå ifrån för att göra etylbutanoat? Ange endast namn! (0/2/0)
  2. Framställningen av etylbutanoat är en jämviktsreaktion. Skriv reaktionsformeln med strukturformler och teckna jämviktskonstanten för reaktionen! (1/1/0)
  3. Vid tillverkningen av etylbutanoaten vill man att så lite av syran ska vara kvar som möjligt. Varför? (1/0/0)
  4. Hur ska man bära sig åt rent kemiskt för att få så mycket av syran som möjligt att bilda ester? Föreslå ett sätt, och förklara varför detta gör att så lite som möjligt av syran finns kvar. (0/1/1)