Reactions and Rates GuideReactions and Rates Guide. Vad är detta? Reactions and Rates Guide ("Reaktionshastigheter på webben") är en simulering som visar för eleverna vad som händer när molekyler och atomer kolliderar.

Hur kan man använda Reactions and Rates Guide i undervisningen? Den här modulen innehåller en mängd verktyg, t.ex. tips till läraren, läromål, lektionsplaner, elevaktiviteter och instuderingsfrågor. Den lämpar sig utmärkt både som komplement och som grund för undervisningen när man pratar om reaktionshastigheter i Kemi 2.

Länk: phet.colorado.edu/en/simulation/reactions-and-rates