Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

music-m 1580121fOmslaget till "The Music Instinct". Omslaget till "The Music Instinct". En ny bok, "The Music Instinct" (Bodley Head), tar upp varför musik är bra för barns kognitiva förmågor, och därmed bra i undervisningen. Men det är inte därför man bör undervisa alla barn i musik, anser författaren Philip Ball.

Det är troligen inte så att om man lyssnar på en speciell slags musik, så blir man automatiskt smartare (den s.k. Mozart-effekten). Istället verkar det vara så att den som övar på och lyssnar på musik övar hjärnans förmåga att bearbeta information.

Hjärnan är ett mycket formbart organ, och dess förmåga att "koppla om" sig själv är enastående. Därför är det meningslöst att dela upp människor i "musikaliska" och "omusikaliska", och att studera musik för att bli mer intelligent. Musiken bör njutas och studeras för sitt egenvärde, för det sätt som den berikar oss människor och skapar band mellan oss.

Läs mer på Nature News >>>