Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

2010 var för mig ett mycket bra år. Ur vetenskaplig synvinkel var det mycket annat kul som hände också!

Bland det intressantaste som hände tycker jag var bland annat:

  1. Det första syntetiska livet presenterades.
  2. En bakterie som kan använda arsenik istället för fosfor upptäcktes.
  3. Antimateria framställdes och fångades in.
  4. En exoplanet, Gliese 581g, som ligger mitt i den beboeliga zonen upptäcktes.

Vilka upptäckter har jag missat? Var det någon som var ännu viktigare? Låt höra i kommentarerna vad du tycker!