Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Termit!

Termit är en blandning av dijärntrioxid, Fe2O3, och aluminium, Al. Om man tänder på, till exempel med hjälp av en bit brinnande magnesium, sker följande reaktion:

Fe2O3 + Al → 2Fe + Al2O3

Det är som tidigare sagts en kraftigt exoterm reaktion, så efter reaktionen kan man se det smälta järnet ligga och glöda i botten av krukan...