Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kanske är livet inte så enkelt som i klippet med ”Malariamyggan och de Sju Små Dvärgarna”? Efter ett tag upptäckte man ju att DDT påverkar inte bara de insekter man ville förgöra, utan även påverkar organismerna högre upp i näringskedjan. Och i toppen av många näringskedjor befinner sig du och jag – vi människor.

I det här klippet diskuteras vilken roll kemikalieföretagen spelar för spridning av bekämpningsmedel och andra miljögifter.