Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad kan man förvänta sig för liv på en annan planet? Det är vad den här dokumentären försöker besvara.

 

I ett tankeexperiment skickar vi iväg ett rymdskepp någonstans i en inte alltför avlägsen framtid. Ombord på rymdskeppet finns inga astronauter, utan istället ett antal robotar och superdatorer med artificiell intelligens.

Forskare och visionärer har föreställt sig en planet, kallad Darwin IV, i avlägset solsystem. Utifrån hur planeten ser ut, och vad vi vet om evolution, har de spekulerat i hur livet på Darwin IV skulle kunna te sig. Och det skulle vara avsevärt skilt från det vi ser på jorden idag...

Om det är troligt? Ja, varför inte? Vi vet att likartade livsmiljöer frambringar likartade arter. Detta kallas konvergent evolution. De miljöer som de beskriver på Darwin IV är dock vitt skilda från de vi har på jorden, så då kan vi också förvänta oss att livsformerna är radikalt annorlunda.