Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Evolutionen har inget mål

Allt som lever idag har lika lång evolution, oavsett om det är en bakterie, en fågel eller en människa.

Därför:

 • Det går inte att säga att en bakterie är "skapelsens krona".
 • Det går inte att säga att en pingvin är "skapelsens krona".
 • Det går inte att säga att människan är "skapelsens krona".

Evolutionen har inte slutat, utan fortgår än idag

 • Artbildning har observerats
 • Arter förändras p.g.a. olika selektionstryck (t.ex. människans torskfiske eller bakterier förändras p.g.a. ökad användning av antibiotika)

Evolveras människoarten också?

 • Troligen – fast långsamt!
 • Vi vet inte vilka selektionstryck som påverkar oss...

Framtidens människa? Framtidens människa?

Överlevnaden är slumpmässig

Vem som överlever, och får reproduktiv avkomma bestäms helt och hållet av slumpen.

En individ kan ha "kanongener", men ändå inte föra sina gener vidare

På samma sätt, en individ kan ha ofördelaktiga gener, men ändå föra sina gener vidare.

Det viktiga att förstå är, att om en individ har "bra" gener, så är sannolikheten högre att den individen får reproduktiv avkomma.

Konvergent och divergent evolution

Konvergent evolution

Låtom oss fundera en stund: Hur ser livet ut på andra planeter?

 • Vi vet inte!
 • Alldeles säkert: Helt olikt oss, genetiskt sett.

men...

 • Antingen: helt olikt vårt eget.
 • Eller: Mycket likt vårt eget (till utseendet).

Hur kan jag påstå det? Jo, liknande miljöer frambringar liknande (till utseende/funktion) organismer.

Detta kallas konvergent evolution.

Konvergent evolution: Däggdjur vs. pungdjur. Pungdjuren på den Australiska kontinenten liknar mycket däggdjuren i övriga världen.Konvergent evolution: Däggdjur vs. pungdjur. Pungdjuren på den Australiska kontinenten liknar mycket däggdjuren i övriga världen.

Divergent evolution

Samma ursprungliga organ får olika funktion hos olika arter

Hand och handlov hos människa, hund, fågel och val.Hand och handlov hos människa, hund, fågel och val.

Konvergent evolution: Miljöer som liknar varandra ger upphov till organismer som liknar varandra.

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.