Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Behövs det en svensk art-kanon?

Common blue damselfly02Flickslända, Austrolestes annulosus. Flickslända, Austrolestes annulosus. På centrum för biologisk mångfald på Göteborgs unviersitet konstaterar man att kunskapen om naturen generellt minskar hos allmänheten. Jag ställde mig frågan, hur kan jag som lärare bidra till att svenskar får bättre kunskap om Sveriges djur- och växtliv? Hur ska man kunna förstå vikten av biologisk mångfald, om man inte kan sätta namn på organismerna omkring oss? Så föddes idén till att sammanställa en "art-kanon", något slags minsta gemensamma nämnare av arter (eller släkten) som alla ungdomar bör känna till när de lämnar skolan.

Här nedan kastade jag ner de första arterna/släktena jag kom på. Kanske är det så att någon borde bort, och vilka fler ska till? Är det rimligt att en ungdom ska lära sig skillnaden mellan husmus och hasselmus, eller är det för mycket? Är det rimligt att elever i Skåne ska lära sig hur en järv ser ut, eller att elever i norrbotten ska lära sig hur en prästkrage ser ut? Kill your darlings!

Några försiktighetens ord: Listan nedan är varken uttömmande eller färdig! Organismerna står inte heller i någon logisk ordning, och flera av dem kanske är ointressanta för stora delar av Sverige. Kommentera gärna vad du skulle vilja se för förändring, och varför. Går det att komma fram till en "art-kanon" som kan gälla för hela Sverige?

Däggdjur

 • Ren
 • Hare
 • Kanin
 • Älg
 • Björn
 • Dovhjort
 • Åkersork
 • Näbbmus
 • Vessla
 • Utter
 • Grävling
 • Mink
 • Varg
 • Lo
 • Gråsäl
 • Ekorre
 • Rådjur

Fåglar

 • Lövsångare
 • Gök
 • Stork
 • Trana
 • Domherre
 • Sidensvans
 • Ladusvala
 • Sädesärla
 • Berguv
 • Fiskgjuse
 • Tornuggla
 • Ejder
 • Skägdopping
 • Grågås
 • Häger
 • Koltrast
 • Skrattmås
 • Kattuggla
 • Gräsand
 • Blåmes
 • Talgoxe
 • Glada
 • Gråtrut
 • Silvertärna
 • Ormvråk
 • Fiskmås

Reptiler

Amfibier

 • Åkergroda
 • Vanlig groda
 • Padda

Insekter, spindlar och andra leddjur

 • Rödmyra
 • Svartmyra
 • Stickmygga
 • Harkrank
 • Husfluga
 • Tordyvel
 • Skogsgräshoppa
 • Bandkejsarfoting
 • Geting
 • Bi
 • Humla
 • Blomfluga
 • Korsspindel
 • Lockespindel
 • Fästing
 • Nyckelpiga
 • Påfågelöga
 • Nässelfjäril
 • Gräsfjäril
 • Blåvinge
 • Stor vårtbitare
 • Klokrypare

Övriga ryggradslösa djur

 • Öronmanet
 • Daggmask
 • Blodigel
 • Vinbergssnäcka
 • Skogssnigel

Fiskar

 • Gädda
 • Abborre
 • Makrill
 • Torsk
 • Lax
 • Röding
 • Sill
 • Gös
 • Flundra
 • Ål

Växter

 • Björk
 • Bok
 • Ek
 • Lönn
 • Asp
 • Ask
 • Hundkäx
 • Oxel
 • Björnbär
 • Väggmossa
 • Gran
 • Tall
 • Rönn
 • Vete
 • Korn
 • Råg
 • Käringtand
 • Hägg
 • Björnmossa
 • Husmossa
 • Havre
 • Vårlök
 • Vitsippa
 • Tussilago
 • Maskros
 • Lingon
 • Älgört
 • Hjortron
 • Höstfibbla
 • Kammossa
 • Svalört
 • Kovall
 • Prästkrage
 • Baldersbrå
 • Linnea
 • Blåbär
 • Hundäxing
 • Hallon
 • Näckros
 • Vitmossa
 • Tusensköna
 • Vit- och rödklöver
 • Veronika
 • Blåsippa
 • Ljung
 • Sommargyllen
 • Smultron
 • Timotej

Svampar & lavar

 • Kantarell
 • Champinjon
 • Trattkantarell
 • Röd flugsvamp
 • Stolt fjällskivling
 • Blodriska
 • Vit flugsvamp
 • Lömsk flugsvamp
 • Blåslav
 • Renlav
 • Vägglav

Summa: 172 st.

 

   

Också intressant: