Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför har naturen överflödiga kopior?

Överflödighet, eller egentligen redundans, kan verka vara ett slöseri med resurser. Men nej. Tekniska prylar har ofta både ett och två "reserv-system" som kan användas om det första eller andra inte skulle funka av någon anledning.

I ett ekosystem kan man se redundans som att flera olika typer av organismer uppfyller liknande roller (eller har liknande eller överlappande ekologiska nischer). Det finns till exempel många olika växtarter som fixerar kväve (med hjälp av bakterier), många organismer som bryter ned döda växt- och djurdelar och till och med flera olika insekter som hjälper till att pollinera en och samma blomma.

I ekosystem med hög redundans kan livet fortsätta även om någon enstaka art försvinner. Men ju mindre redundansen är, desto mer sårbart blir ekosystemet för förändringar. Det är därför som biologisk mångfald är så viktigt: Ju högre mångfald, desto högre blir ekosystemets redundans, och desto bättre blir det på att leva vidare.