Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

I petriskålen sker reaktionen NH₃(g) + HCl(g) → NH₄Cl(s). Den fasta ammoniumkloriden (salmiaken) deponeras i taket och botten av petriskålen.I petriskålen sker reaktionen NH₃(g) + HCl(g) → NH₄Cl(s). Den fasta ammoniumkloriden (salmiaken) deponeras i taket och botten av petriskålen.I petriskålen sker reaktionen NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s). Den fasta ammoniumkloriden (salmiaken) deponeras i taket och botten av petriskålen. När man gör demonstrationsexperiment kan det vara bra att ha en dokumentkamera för att projicera experimenten direkt upp på tavlan/vita duken för att eleverna ska kunna se. Det gäller framför allt om man gör demonstrationer i mikroskala. På skolan där jag jobbar just nu har vi ingen dokumentkamera. Då fick jag istället en idé!

Jag monterade helt enkelt min mobil i ett stativ, och drog upp bilden direkt via projektorn. Inget meck med att koppla dokumentkameran först till datorn,  och sedan datorn till projektorn, starta dokumentkamera-programmet (och hoppas att det inte behövde laddas ner nya drivrutiner till dokumentkameran…). 

Så eleverna kunde snabbt se resultatet av mitt experiment: Vad händer när ammoniak och väteklorid reagerar? (Det bildas salmiak.)