Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur man gör koksalt av natriummetall och klorgas

Här är en demonstration som jag faktiskt själv aldrig vågat göra på skolan. Både natriummetall och kloras är fruktansvärt reaktiva, och när de reagerar med varandra frigörs det en ruskig massa energi. Men att se NileRed göra det är egentligen bara en njutning! 😉

Det som händer i reaktionen är att natriummetallen reagerar med klorgasen enligt nedanstående reaktionsformel:

2Na(s) + Cl2(g) → 2NaCl(s)

Det som bildas är alltså vanligt koksalt i fast form, NaCl(s). Det här är ett utmärkt exempel på att en kemisk förening har helt andra egenskaper än de ingående grundämnena.