Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför är lunginflammation så farligt?

Varje gång du andas, åker luften ner i lungorna genom luftstrupen, in i bronker som förgrenar sig till bronkioler och så småningom alveoler (luftblåsor) i lungorna. I alveolerna sker gasutbytet. Det betyder att syre från luften vi andas tar sig in i blodomloppet medan koldioxid skickas. Lunginflammation orsakar kaos i detta utbytessystem.

Vid lunginflammation blir alveolerna inflammerade och mer eller mindre fyllda med vätska. Inflammationen kan orsakas av en infektion. Infektionen kan i sin tur orsakas av bakterier eller virus, till exempel förkylningsvirus eller Sars-cov-2 (som ger covid-19).