Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Världens rökigaste boll?Titantetraklorid, TiCl4, är inte direkt något man köper i vanliga butiker: Det är både frätande och dödligt giftigt. Det är dock användningsbart av framför allt två anledningar: Det är ett mellansteg vid framställning av rent titan, och det används för att göra titandioxid som används som pigment.

Genom att lägga en studsboll i titantetrakloriden täcks bollen helt av titantetraklorid. Det uppstår en rök som bildas då titantetrakloriden reagerar med luftens syre och vatten och bildar titandioxid och saltsyra. Reaktionen som sker är den här: 

TiCl4 + 2H2O → TiO2 + 4HCl