Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad Juno sett hos JupiterRymdsonden Juno har kretsat omkring 40 gånger kring Jupiter för att undersöka vad som döljer sig i de gigantiska gasmolnen, och vad som finns på och i Jupiters största månar. Vad nytt har vi lärt oss om dem, och vad kan vi förvänta oss innan projektet avslutas i september 2025?

Vår kunskap om Jupiters månar Ganymedes, Europa och Io har ökat markant tack vare Juno. Till exempel har man förstått att Ganymedes har en tunn atmosfär av mestadels vattenånga. Kan det vara så att detta är vanligt i solsystemet? Det får i så fall framtida forskning utvisa!