Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar ska skrivas på annat papper. Detta papper kan du behålla om du vill. I alla strukturformler ska samtliga bindningar och atomer sättas ut, även väteatomer. Glöm inte enhet! Tid: 70 minuter

 1. Ange rationellt namn eller trivialnamn för följande ämnen: (4p)
  1. Dietyleter
  2. Hexan
  3. Glukos.
  4. 2-etyl-1-penten
 2. Skriv strukturformeln för följande ämnen: (4p)
  1. butan
  2. propansyra
  3. naftalen
  4. aceton
 3. Vilket eller vilka av följande ämnen är alkoholer? (2p)

  (OBS! Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är rätt!)

  1. 2-propanol
  2. Glykol (1,2-etandiol)
  3. Etylacetat (etyletanoat)
  4. Alanin.
  5. Ättiksyra (etansyra)
  6. Propanon (aceton).
  7. Etylmetyleter
  8. Glycin
 4. Vilket eller vilka av ämnena i fråga 3) är etrar? (2p)

  (OBS! Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är rätt!)

 5. Vilket eller vilka av ämnena i fråga 3) kan användas till att bygga upp proteiner? (2p)

  (OBS! Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är rätt!)

 6. Vad är ett fett? Förklara med ord och formler vad bygger upp ett fett. (2p)
 7. Skriv formeln för myrsyrans protolys i vatten med strukurformler! (2p)
 8. I 100ml fin konjak finns 38g ren alkohol (etanol). Hur stor är alkoholkoncentrationen, uttryckt i mol/dm3? (2p)
 9. Om du adderar vätebromid till 2-metylpropen kan det bildas två olika ämnen. Ange rationellt namn och strukturformel för dessa båda ämnen! (4p)
 10. Du vill på laboratoriet framställa ett väldoftande ämne med hjälp av en karboxylsyra och en alkohol.
  1. a) Vad kallas den grupp av ämne du vill framställa? (1p)
  2. b) Skriv den generella strukturformeln för ett sådant ämne. (1p)
 11. Kolhydrater brukar indelas i undergrupper. Ange vad grupperna kallas och ge ett exempel (namn, ej formel) från varje grupp. (6p)
 12. Den som har läst "Pippi Långstrump" som liten kommer kanske ihåg att hon och Tommy och Annika skulle laga pannkakor en gång. Då bar det sig inte bättre än att Pippi fick ett ägg i håret. Det tyckte hon nu inte var så farligt, eftersom hon alltid hade hört att ägg skulle vara "bra för håret".

  Nu är frågan, kan det finnas någon sanning i Pippis påstående? Utgå ifrån vad du vet om äggulans kemiska egenskaper, och redogör för vad som skulle kunna hända om man fick det i håret. Rita gärna en eller flera bilder som hjälper till att förklara! (4p)