Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Städernas historia

Städernas historia

Urbaniseringen började inte på 1960-talet. Den började inte med industrialiseringen, och inte med de medeltida stadsstaterna. Den började för omkring 6000 år sedan när de första fasta bosättningarna kring Eufrat och Tigris uppstod.

 
Den här interaktiva kartan visar hur städerna utvecklades från omkring 3700 år f.v.t. ända fram till år 2000. Den är inte på något sätt uttömmande, men den är i alla fall en intressant startpunkt för att se hur urbaniseringen har utvecklats under människans historia.

På 1960-talet levde 34 % av jordens befolkning i städer och idag (2016) är det 54 % som gör det. Omkring år 2030 räknar man med att 75 % av jordens befolkning lever i städer. Hur vi ska lösa försörjningen och städernas skötsel är ett av världens verkligt stora och viktiga framtidsproblem.

 

   

Också intressant: