Årets nobelpris i Fysiologi/Medicin 2016 Augofagosomer bildas inne i cellen för att ta hand om exempelvis avfallsprodukter. Lysosomer innehåller nedbrytande enzymer, och när en sådan smälter samman med en autofagosom kan innehållet i den brytas ned.Augofagosomer bildas inne i cellen för att ta hand om exempelvis avfallsprodukter. Lysosomer innehåller nedbrytande enzymer, och när en sådan smälter samman med en autofagosom kan innehållet i den brytas ned.I år går nobelpriset i fysiologi/medicin till Yoshinori Ohsumi (Japan) "för att ha upptäckt och klarlagt maskineriet som styr autofagi".

Autofagi, det är ordagrant cellens förmåga att äta sig själv. Men cellen äter förstås inte sig själv, utan det handlar om hur delar av cellinnehållet kontinuerligt bryts ned för att kunna återvinnas och byggas om till andra saker som cellen behöver. Det här är viktigt för vår förståelse av exempelvis hur immunsystemet fungerar.

Läs mer på nobelprize.org >>>