Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

När amerikanska västern exploderadeFör 28 miljoner år sedan exploderade Colorado och lämnade efter sig en gigantisk kaldera. Detta var dock bara en av många supervulkaner som hade utbrott för 36–18 miljoner år sedan. Trots det följde inga massutdöenden. Hur kan det komma sig?

Genom att studera hur djur och växter klarat sig undan moderna vulkanutbrott kan geologer och paleontologer bilda sig en uppfattning om hur man klarar sig. Små djur verkar kunna gömma sig i hålor och grottor, och om de har tur klarar de sig där tills askan svalnat tillräckligt för att man ska kunna kika fram.

Om utbrottet sker under vintern är många av djuren i en sjö skyddade av isen och av de kallare, djupare delarna av sjön. Och även om stora djur inte har någon möjlighet att söka skydd, strövar de ofta över stora områden. Det betyder att även om de flesta stora djuren i vulkanutbrottets närhet dör, så fylls det ganska fort på med djur från andra områden när utbrottet är över.