Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald definieras i Riokonventionen: Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung.

Biologisk mångfald omfattar:

 • Genetisk mångfald.
 • Mångfald av arter.
 • Mångfald av ekosystem.

Varför är det viktigt med biologisk mångfald?

De fyra "E-skälen" (alla har med ekosystemtjänster att göra):

 1. Etiska skäl
  • Människan har ingen rätt att utrota andra organismer.
  • Bara för att en art inte har något värde för människan, betyder det inte att den inte har något värde t.ex. för sig själv, sin avkomma, för omgivningen eller för andra arter.
 2. Ekologiska skäl
  • Balansen i ett ekosystem kan rubbas eller helt förstöras om en eller flera arter försvinner.
 3. Ekonomiska skäl
  • Människan behöver naturen för att tillgodose sitt behov av näring och syre.
  • Jakt, fiske, svamp- och bärplockning, turism m.m. är alla ekonomiska grenar som är beroende av naturen.
 4. Estetiska skäl
  • Naturen har ett skönhetsvärde.
  • Rekreation, upplevelser.

Korallrev hör till världens mest artrika ekosystem. Korallrev hör till världens mest artrika ekosystem.

Skogsavverkning i Sydamerikas regnskog kan orsaka stora skador på ekosystemen. Skogsavverkning i Sydamerikas regnskog kan orsaka stora skador på ekosystemen.

Vilka hot finns mot den biologiska mångfalden?

Människans aktiviteter kan göra att den biologiska mångfalden minskar.

 1. Isolering av grupper av arter.
  • Om individer inte kan träffas, kan de inte para sig med varandra
  • Inavel uppträder, genetisk mångfald minskar.
 2. Utrotning.
 3. Jord- och skogsbruk.
  • Påverkar ekosystemen.