Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

G-frågor

 1. Vad är kemoterapi? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär det att en organism är patogen? (Ledtrådar)
 3. Vad är ett desinfektionsmedel? (Ledtrådar)
 4. Vad är ett antiseptiskt medel? (Ledtrådar)
 5. Vad är ett antibiotikum? (Ledtrådar)
 6. Vad är en syntetisk drog? (Ledtrådar)
 7. Vem var sir Alexander Fleming? (Ledtrådar)
 8. Ge ett exempel på ett antibiotikum som förhindrar bildandet av cellvägg hos bakterier! (Ledtrådar)
 9. Ge ett exempel på ett antibiotikum som försvårar/förhindrar proteinsyntesen hos bakterier! (Ledtrådar)
 10. Vad krävs det för att ett antibiotikum skall vara lämpligt att använda för att behandla sjukdomar? (Ledtrådar)
 11. Vad menas med selektiv toxicitet? (Ledtrådar)
 12. Vad menas med antibiotikaresistens? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Antimikrobiella preparat kan vara antingen bakteriostatiska (hämmande) eller cidala. Vad innebär det? (Ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad mellan desinfektionsmedel och antiseptiska medel å ena sidan, och antibiotika och syntetiska droger å andra sidan? (Ledtrådar)
 3. Hur verkar penicillin? (Ledtrådar)
 4. Ampicillin är ett antibiotikum som förhindrar bildandet av pentapeptidbryggor i peptidoglykan. Är detta ett lämpligt antibiotikum att ta vid lunginflammation som orsakas av mycoplasma? Varför/varför inte? Mycoplasma är en bakterie som helt saknar cellvägg. (Ledtrådar)
 5. Förklara hur plasmider kan sprida sig i en bakteriepopulation! (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Ge en tänkbar förklaring till att ett antimikrobiellt preparat är bakteriostatiskt, och inte cidalt! (Ledtrådar)
 2. Ge en tänkbar förklaring till att ett antimikrobiellt preparat är cidalt, och inte bakteriostatiskt! (Ledtrådar)
 3. Förklara hur kommer det sig att penicillin har en utmärkt selektiv toxicitet, medan t.ex. tetracyklin eller polymyxin inte har det! (Ledtrådar)
 4. Förklara hur det kommer sig att vi har en högre andel antibiotikaresistenta bakterier idag än för 50 år sedan! (Ledtrådar)
 5. Diskutera hur man skulle kunna komma till rätta med problemet med multiresistenta sjukdomsalstrande bakterier! (Ledtrådar)