Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

G-frågor

 1. Vad innebär bakteriellt nedfall? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär
  1. lag-fas; (ledtrådar)
  2. log-fas; (ledtrådar)
  3. stationärfas; (ledtrådar) och
  4. deklinationsfas (dödsfas) (ledtrådar)
  i den bakteriella tillväxtkurvan?

VG-frågor

 1. Beskriv hur du skulle kunna gå till väga för att mäta det bakteriella nedfallet på en viss plats. (Ledtrådar)
 2. Skissera den bakteriella tillväxtkurvan, och ange i figuren de fyra olika tillväxtfaserna! (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Låt oss säga att du i ett experiment har mätt det bakteriella nedfallet vid två tillfällen: En gång på pojkarnas toalett på Polhemskolan, och en gång på flickornas. Efter en lämplig tid i 37°C-värmeskåpet tar du ut plattorna, och räknar antalet bildade kolonier. Det visar sig att det bakteriella nedfallet varit betydligt större på pojkarnas toalett än på flickornas.

  Nu krånglar det hela till sig, eftersom din kompis dagen efter dig gjort precis samma mätning, på samma toaletter. Din kompis mätning visar att nedfallet inte skiljer sig nämnvärt mellan pojkarnas och flickornas toalett. Diskutera en lämplig anledning till att din och din kompis resultat skiljer sig åt!

 2. I ett visst mikrobiologiskt experiment är det viktigt att du håller dina bakterier i log-fas under en lång period. Diskutera svårigheter med att åstadkomma detta, och hur du skulle kunna göra för att komma runt dessa svårigheter!