Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Fråga eleverna, vad är det för skillnad på astrologi och astronomi?
  1. Aster = stjärna
  2. Logi = läsning
  3. Nomi = namngivning
  4. Kvinnans menstruatinonscykel är ungefär lika lång som tiden fullmåne – fullmåne
   1. Mens = månad
 2. Den geocentriska världsbilden
  1. Grekerna, 500 år f.Kr.
   1. Filosofer = tänkare
    1. Illustrera bilden av en tänkare!
   2. Gjorde inte gärna arbete (experiment)
    1. Fråga eleverna, vem arbetade?
  2. Jorden (perfekt sfär) i centrum
   1. Solen & de övriga planeterna i kretslopp runt jorden.
   2. Rita upp detta!
  3. Denna världsbild var den förhärskande (tack vare främst Aristoteles) fram till 1500-talet, ty den passade med kyrkans syn på människan
 3. Den heliocentriska världsbilden
  1. Kopernikus (1473-1543)
   1. började göra experiment = noggranna mätningar på himlakroppar
   2. Enligt honom stämde endast beräkningarna om solen var i centrum
  2. Tycho Brahe (1546-1601)
    
   1. Byggde (på uppdrag av den danske kungen) observatorium på Ven
   2. Observerade att kometer inte rör sig i cirkelrunda banor, som Aristoteles sagt
  3. Kepler (1571-1630)
   1. På grundval av Brahes observationer, formulerar han sina lagar hur planeterna rör sig runt solen
   2. Elliptiska banor
   3. Solen i ena brännpunkten
  4. Galilei (1564-1642)
   1. "Vetenskap måste baseras på mätresultat och fakta från experiment"
   2. Stödde den heliocentriska världsbilden
   3. Tvingades av kat. kyrkan avsvära sig sin ”irrlära” för att inte bli bränd på bål
  5. Newton (1642-1727)
   1. Insåg att alla kroppar påverkar varandra med dragningskraft = gravitationskraft = tyngdkraft
  6. Darwin (1809-1892)
   1. Kullkastar fullständigt gamla invanda föreställningar om livet på jorden