Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Nästa vecka…

 1. Måndag den 11 sept.
  1. Besök i domkyrkan – visning av domkyrkouret.
  2. Ta er direkt dit, utan att passera lektionssalen!
  3. På fredag kommer ni att få utskrivna guider
  4. Vi kommer också att ha en ”levande” guide från domkyrkan.
 2. "Solen och universum" till dem som inte redan fått det

Synlig och osynlig strålning

 
 1. Elektromagnetisk strålning
  1. Framrusande energipaket: Fotoner
  2. Kan också ses som vågrörelser
   1. Ju kortare våglängd, desto högre energi
 2. Olika exempel på strålning
  1. Synligt ljus
  2. IR-strålning (värmestrålning)
  3. UV-ljus
  4. Radiovågor
  5. mikrovågor
  6. m.m….
 3. Vi ska pricka in dem på en skala!
  1. Rita upp skala, kortvågigt till vänster, långvågigt till höger
  2. Gamma – röntgen – UV – synligt ljus – IR – mikrovågor – radiovågor
  3. Fråga: Kan mat som körts i mikron bli radioaktiv? Varför inte?
 4. Ljusets hastighet
  1. C:a 300000km/s
  2. Ingenting kan färdas fortare än detta.
 5. Det synliga ljuset
  1. Regnbågen: VIBGGOR
   1. Violett, Indigo, Blått, Grönt, Gult, Oranget, Rött
   2. OBS! Det finns inget brunt ljus!
  2. Färgerna bryts
   1. blått – kortare våglängd
   2. rött – längre våglängd
  3. Varför är himlen blå?
   1. Solljuset sprids i atmosfären
   2. Blått ljus sprids mest – därför ser allt på himlen blått ut
   3. Rött ljus sprids minst – därför blir solnedgången röd
   4. Anekdot: Solnedgångar i Florens är mycket dramatiska (Magnus bröllopsresa)
 6. Ljuset avslöjar stjärnorna
  1. Kontinuerligt spektrum
   1. Som regnbågen
    1. alla färgerna finns med
    2. jämna övergångar
  2. Stjärnljus
   1. Gaser absorberar vissa specifika våglängder
   2. Genom att se vilka våglängder som absorberats, kan man se vilka gaser stjärnorna innehåller
   3. Helium upptäcktes på detta vis först i solen – och först senare på jorden
    1. Notera namnet: Helium av gr. Helios = sol

Atmosfären

 1. Vår atmosfär innehåller:
  1. kväve, 78%
  2. Syre, 21%
  3. Ädelgaser, 0,9%
  4. Koldioxid, 0,035%
  5. Vattenånga
 2. Troposfären
  1. upp till 10 km
  2. liv, vattenånga, väder
 3. Stratosfären
  1. Innehåller ozon, O3
   1. Skyddar oss mot UV-strålning
  2. Freoner (fluoroklorokarboner) förstör ozonet
  3. Utan ozon kommer vi att brännas ihjäl.
  4. Ozon är giftigt
   1. Bildas när kväveoxider från bl.a. biltrafik reagerar m.h.a. solljus
  5. Slutsats:
   1. Ozon i stratosfären = bra
   2. Ozon i troposfären (marknära ozon) = dåligt.
 4. Jonosfären
  1. molekylerna har omvandlats till joner av solstrålningen
  2. Norrsken uppträder här.
 5. Växthuseffekten
  1. Växhusgaser
   1. koldioxid, metan, vattenånga
  2. Stänger inne värmen.
  3. Utan växthuseffekt, inget liv på jorden!
  4. Ibland kan det dock bli för bra
   1. Jfr. Venus (500 °C)
   2. Jfr. temperaturhöjning på jorden idag