Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skarmavbild 2016 04 13 kl. 07.09.09Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Bakteriecellens och den eukaryota cellens uppbyggnad

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan identifiera och förklara funktionen hos nio olika strukturer i en bakteriecell.
     
 1. Jag kan förklara vad endosporer är och vad de fyller för funktion.
     
 1. Jag kan identifiera och förklara funktionen hos femton olika strukturer i en eukaryot djurcell.
     
 1. Jag kan identifiera och förklara funktionen hos tre olika strukturer som skiljer växtceller från djurceller.
     

Cellmembranet och cellens membransystem

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur ett cellmembran är uppbyggt.
     
 1. Jag kan förklara varför cellmembranet betraktas som ”flytande”.
     
 1. Jag kan redogöra för kärnmembranets uppbyggnad och funktion.
     
 1. Jag kan redogöra för endoplasmanätets (ER) uppbyggnad och funktion.
     
 1. Jag kan förklara vad en peroxisom har för uppgift.
     
 1. Jag kan redogöra för golgiapparatens uppbyggnad och funktion.
     
 1. Jag kan förklara vad en lysosom har för uppgift.
     

Cellskelettet

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för funktionen hos mikrotubuli.
     
 1. Jag kan förklara hur flageller och cilier är uppbyggda.
     
 1. Jag kan redogöra för funktionen hos intermediära filament.
     
 1. Jag kan redogöra för funktionen hos aktinfilament.
     

Diffusion och osmos. Transport över membran

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad diffusion är.
     
 1. Jag kan förklara hur en koncentrationsgradient uppstår.
     
 1. Jag kan förklara hur oladdade och opolära molekyler diffunderar över ett membran.
     
 1. Jag kan förklara skillnaden mellan ett kanalprotein och ett transportprotein (pump).
     
 1. Jag kan redogöra för hur osmotiskt tryck uppstår.
     
 1. Jag kan redogöra för vad som händer med celler i hyper-, iso- eller hypotona lösningar.
     
 1. Jag kan rita och förklara hur endo- och exocytos går till.
     

Cellandningen

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för hur energi utvinns i glykolysen.
     
 1. Jag kan redogöra för hur energi utvinns i citronsyracykeln.
     
 1. Jag kan redogöra för hur energi utvinns i elektrontransportkedjan.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer med förbränningen vid anaeroba förhållanden.
     

Virus

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur ett virus är uppbyggt.
     
 1. Jag kan redogöra för virusens förökning.
     
 1. Jag kan ge exempel på och förklara hur virus tar sig in i värdcellen.
     

Antibiotikaresistens

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan ge exempel på hur antibiotikaresistens fungerar.
     
 1. Jag kan redogöra för vertikal spridning av antibiotikaresistens.
     
 1. Jag kan redogöra för horisontell spridning av antibiotikaresistens.
     
 1. Jag kan förklara varför antibiotikaresistens har blivit vanligare sedan vi började använda antibiotika inom medicinen.
     
 1. Jag kan förklara varför antibiotikaresistens är ett allvarligt problem.
     

Genetiskt modifierade organismer

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara principen för hur man gör någon typ av genetiskt modifierad organism.
     
 1. Jag kan redogöra för några av molekylärbiologins möjligheter och risker.
     

Stamceller och andra cellinjer

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad en stamcell är.
     
 1. Jag kan förklara vad skillnaden mellan totipotenta, pluripotenta, multipotenta och oligopotenta stamceller är.
     
 1. Jag kan ge exempel på några användningsområden för stamceller.
     
 1. Jag kan förklara vad en inducerad pluripotent stamcell är.
     
 1. Jag vad HeLa-celler är.
     
 1. Jag kan redogöra för några av möjligheterna och riskerna med stamceller och andra cellinjer.