Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Ho­meo­stas
 • En­do­krin kör­tel
 • Exo­krin kör­tel
 • Fett­lös­ligt hor­mon
 • Ami­no­sy­ra­de­ri­ve­rat hor­mon
 • Pep­tid­hor­mon
 • Ste­ro­id­hor­mon
 • Buk­spotts­kör­tel
 • In­su­lin
 • Langer­hans­ka öar
 • Glu­ka­gon
 • Åter­kopp­lings­sys­tem
 • Tall­kott­kör­tel
 • Me­la­to­nin
 • Hy­po­ta­la­mus
 • Hy­po­fys
 • Sköld­kör­tel­hor­mon (thy­roi­dea­sti­mu­le­ran­de hor­mon, TSH)
 • Till­växt­hor­mon
 • Fol­li­kel­sti­mu­le­ran­de hor­mon (FSH)
 • Lu­tei­ni­se­ran­de hor­mon (LH)
 • Oxy­to­cin
 • An­ti­diu­re­tiskt hor­mon (ADH, va­so­pres­sin)
 • Sköld­kör­tel
 • Bi­nju­re
 • Kor­ti­sol
 • Ad­re­na­lin
 • Köns­kört­lar (ägg­stockar och te­stik­lar)
 • Köns­hor­mon

Du ska också kunna:

 • Ge exempel på några hormoner och dess verkan.
 • Förklara hur hormoner fungerar genom att binda till cellreceptorer.
 • Förklara hur hormonhalten regleras med återkopplingssystem.