Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

humanfysiologiSom avslutning på kursen i Biologi B, skall ni få göra ett litet fördjupningsarbete om fysiologiska sjukdomstillstånd. Ni får själva bilda grupper, men grupperna får bestå av högst fyra personer. Det går också bra att jobba enskilt. I vårt arbetslag har vi kommit överens om att ni elever minst en gång per kurs, skall föra en reflekterande loggbok över ert arbete. Det skall ni nu få tillfälle att göra under ert fördjupningsarbete. Er loggbok kommer att ingå i bedömningen av ert arbete.

Hur ska man göra?

 1. Välj ut ett sjukdomstillstånd, som ni tycker kan vara ”roligt”.
  1. Två grupper får inte välja samma. Därför är det ”först till kvarn”-principen som gäller. Om man väljer en sjukdom orsakad av en mikroorganism (virus, bakterie eller svamp), måste fokus ligga på den immunologiska sidan, eftersom det är en kurs i Biologi B (humanfysiologi) vi snackar om – inte mikrobiologi!
 2. Sätt upp ett antal frågeställningar som ni vill besvara. Det kan t.ex. vara
  1. Vilka symptom ger sjukdomen?
  2. Hur ser sjukdomsförloppet ut?
  3. Hur kan man lindra/bota den?
  4. Hur stor är utbredningen?

  men ni får mer än gärna komma med egna frågeställningar! Kanske (förhoppningsvis!) är det så, att ju mer ni lär er om sjukdomen, desto fler frågeställningar dyker det upp.

 3. Kombinera ihop en poster, på vilken ni presenterar ”er” sjukdom.

  Förutom intressanta fakta, måste följande finnas med på varje poster:

  1. Namnen på er som gjort postern
  2. Källförteckning
 4. Skriv loggbok kontinuerligt!
  1. Ur er loggbok måste jag kunna följa ert arbetes framsteg, bit för bit. För att kunna följa era tankegångar, måste den ha med de val ni gör, och varför ni gör dem. Det skulle t.ex. kunna se ut såhär: ”Vi diskuterade att... Därför kom vi fram till att Kalle skall... och Lisa skall... och själv skall jag...”
  2. Loggboken skall också vara mig till hjälp, för att se vem som har gjort vilken del i arbetet.
 5. Presentation
  1. Den 21 december 2004 och den 11 januari 2005 är vikta för posterpresentation. Då skall vi försöka göra det lite grann som ett forskningsseminarium, och ni får presentera era verk för mig och för era kursare.
  2. Vi börjar med att varje grupp presenterar sin poster. Er presentation av postern skall vara 5-10 minuter lång.
  3. Därefter har vi en s.k. postersession, där man går runt och tittar på varandras postrar, ställer frågor och bedömer.
  4. Vid presentationstillfället skall ni lämna in era loggböcker