Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Alla organismer – inte bara djur – behöver "ta in" omvärlden, och förhålla sig till den. Även växter, encelliga organismer m.m. behöver det för att kunna överleva!

 • Kemiska ämnen i omgivningen – via lukt och smak.
 • Ljus – via syn.
 • Ljudvågor – via hörsel.
 • Beröring – via känsel.

Hos djur:

 • Intrycken genererar signaler i sinnesorganen.
 • Signalerna organiseras i nervsystemet.

Nervsystem hos ett nässeldjur, t.ex. en hydra

Diffust (inget centralt nervsystem).

Nätverk av nervceller genom hela djuret.

Hydra vulgaris.Hydra vulgaris. 

Hydror och andra nässeldjur har ett diffust nervsystem.Hydror och andra nässeldjur har ett diffust nervsystem.

Nervsystem hos en tagghuding, t.ex. en sjöstjärna

Nervcellerna samlade i nerver.

Inget centralt nervsystem. Dock:

 • Nervring.
 • Radialnerver sticker ut i varje arm.

Sjöstjärna.Sjöstjärna.

Nervsystemet hos en sjöstjärna.Nervsystemet hos en sjöstjärna.

Nervsystem hos en plattmask (planaria)

Bilateral symmetri gör att det är "praktiskt" att samla sinnesorgan framtill.

 • Ljuskänsliga ögonfläckar.
 • Central nervknut ("hjärna").

Plattmask (Dugesia subtentaculata).Plattmask (Dugesia subtentaculata).

Plattmaskens bilaterala symmetri gör att den får en "hjärna" i framänden.Plattmaskens bilaterala symmetri gör att den får en "hjärna" i framänden.

Nervsystem hos en insekt, t.ex. en myra

Hjärna i huvudet.

En ventral nerv med nervknutor i varje segment.

Insekter har en hjärna och en ventral nerv med nervknutor i varje segment.Insekter har en hjärna och en ventral nerv med nervknutor i varje segment.

Nervsystem hos en mollusk, t.ex. en bläckfisk

Bläckfiskar är jagande djur.

 • Intryck och rörelser behöver koordineras för en framgångsrik jakt.
 • Centralt nervsystem (hjärna) med miljontals nervceller.

Bläckfiskar har komplexa hjärnor med miljontals celler.Bläckfiskar har komplexa hjärnor med miljontals celler.

Ryggradsdjur har ett CNS med hjärna och ryggmärg och ett PNS med afferenta och efferenta nerver.Ryggradsdjur har ett CNS med hjärna och ryggmärg och ett PNS med afferenta och efferenta nerver.

Nervsystem hos ett ryggradsdjur, t.ex. människa

Centralt nervsystem (CNS)

 • Hjärna
 • Ryggrad

Perifert nervsystem (PNS)

 • Ut i resten av kroppen
 • Afferenta nerver (leder in, sensoriska nervsystemet)
 • Efferenta nerver (leder ut, motoriska nervsystemet)