Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Tag ut eleverna till träd utanför!
 2. Vad är en växt?
  1. Organismer som har fotosyntes!
  2. Boken: Endast landlevande. (Lite för snävt)
  3. Visa på en lav.
   1. Fråga eleverna, vad är en lav?
   2. Fråga eleverna, är svampar växter?
 3. Vad är fotosyntes?
  1. Omvandling av CO2 + H2O + ljus till C6H22O11 (socker) + O2
  2. Klorofyll
   1. Klorofyll A, klorofyll B, xantofyll, antocyanin – hur kan man separera dem? (Detta experimentet har eleverna möjligtvis gjort, om inte skall vi göra det!)
  3. Rubisco
   1. Världens vanligaste protein!
   2. Binder CO2
  4. Ledningssträngar
   1. Leder vatten till bladen
  5. Klyvöppningar
   1. ”Andningsorgan”; kan öppnas & stängas och släpper igenom gaser.
  6. Vakuol
   1. Det vet ni vad det är! :-)
 4. Var finns det växter?
  1. På land: Mossor, ormbunkar (kryptogamer) och fröväxter (fanerogamer).
  2. Landväxters härstamning:
   1. Kransalger, som utvecklades till landväxter för c:a 500 milj. år sedan.
   2. Mossor, ormbunkar var först på plan.
   3. Fröväxter långt senare – gräs & blommor uppträdde inte förrän efter dinosaurierna dött ut!
 5. Vad skiljer landväxter från alger?
  1. Alger
   1. flyter; behöver inget särskilt stöd
   2. fotosyntesen & upptaget av närsalter sker ”direkt”, ”var som helst” i växten
  2. Landväxter
   1. måste bära upp sig själva!
   2. Fotosyntes & upptag av närsalter sker i skilda delar av växten

   3. Landväxter kan också sägas ha organ: Blad, stam, rötter m.m.
 6. Vad skiljer mossor & ormbunkar från fröväxter?
  1. Mossor & ormbunkar: Könlig förökning i vatten!
  2. Fröväxter: Könlig förökning i luft (utan vatten)
 7. Växter kan röra sig!
  1. Sensitiva
  2. Tropiska växter
  3. Blommor & blad vänder sig mot solen; öppnar & sluter sig. (T.ex. sileshår)

Ask, en typisk växt. Ask, en typisk växt.