448px-Morchella conica 1 beentreeSvamparnas indelning

Svampar är inte växter!

Definition

Består av tunna, förgrenade trådar kallade hyfer

Hyferna bildar ett mycel

Fruktkroppar ("svampar ur jorden") är hyfvävnad

Cellvägg av kitin

 • Växter: cellvägg av cellulosa
 • Ingår i leddjurens yttre skelett

Algsvampar

Liknar alger

Många finns i vatten, förökar sig med sporer

Sporsäckssvampar & basidiesvampar

"Matsvampar"

Skillnad:

 • Sporsäckssvampar bildar sporer i "säckar"
 • Ex. murkla
 • Basidiesvampar bildas sporer i lameller ("skivor" i skivlingar, som t.ex. champinjon)
Murkla - en sporsäckssvamp. Murkla - en sporsäckssvamp. Ängschampinjon – en basidiesvamp. Ängschampinjon – en basidiesvamp.

Jästsvampar

Encelliga

Kan föröka sig via knoppning (celldelning)

Kan ibland föröka sig via sporer

Ex. Saccharomyces cerevisiae, öljästsvamp (och vanlig bakjäst också, faktiskt)

Jästceller. Jästceller. Blåslav på en kvist. Blåslav på en kvist.

Lavar

Besvärliga systematiskt!

 • Svamp + alg
 • "Symbios" säger boken, kanske är "kidnappning" bättre...

Algen förser svampen med socker via fotosyntes

 • Osäkert om algen får något egentligt utbyte
 • I vissa fall kan svampen också "äta" algen

Exempel: Blåslav

Svamparnas ämnesomsättning

 

Alltid heterotrofa

Oftast aeroba

 • Jästceller kan dock leva under anaeroba förhållanden
 • Vissa svampar i våmmen hos idisslare

 Nedbrytning av stora molekyler sker ofta utanför cellen pga cellväggen

 • Svampen utsöndrar nedbrytande enzymer

Svampar använder glykogen som näringsreserv

 • Djur använder också glykogen
 • Växter använder stärkelse

Svamparnas ekologi

Nedbrytare

Tillsammans med bakterier, mycket viktiga nedbrytare

Kan bryta ner cellulosa

Svampar tål lägre pH än de flesta bakterierna

 • Därför, svampar vanligaste nedbrytarna på podsoljordar

Parasiter

Fnöskticka, här på en björk. Fnöskticka, här på en björk. Många svampar börjar som parasiter, fortsätter som nedbrytare.

 • Exempel: Tickor

Svampinfektioner (mykos)

 • Hudsvamp
 • Nagelsvamp

Mutualism

Mykorrhiza

Hyfer växer samman med växters (träds) rottrådar

 • Ökar vattenupptaget till trädet
 • Trädet får näring (nedbrytningsprodukter) från svampen
 • Svampen får glukos från trädet
Mykorrhiza-rot med hyfer från flugsvamp. Mykorrhiza-rot med hyfer från flugsvamp. Aspsoppens mycel bildar mykorrhiza med framför allt aspens rötter. Aspsoppens mycel bildar mykorrhiza med framför allt aspens rötter.

Lavar

Svamp som har "kidnappat" en grönalg eller cyanobakterie

 • Ofta klarar sig algen/bakterien utan svampen, men inte tvärtom

Klarar ofta mycket knappa och karga växtförhållanden

 • Typiskt ensamt på klippor