Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

448px-Morchella conica 1 beentreeSvamparnas indelning

Svampar är inte växter!

Definition

Består av tunna, förgrenade trådar kallade hyfer.

Hyferna bildar ett mycel.

Fruktkroppar ("svampar ur jorden") är hyfvävnad.

Cellvägg av kitin.

 • Växter: cellvägg av cellulosa.
 • Ingår i leddjurens yttre skelett.

Algsvampar

Liknar alger.

Många finns i vatten, förökar sig med sporer.

Sporsäckssvampar & basidiesvampar

"Matsvampar".

Skillnad:

 • Sporsäckssvampar bildar sporer i "säckar".
 • Exempel: murkla.
 • Basidiesvampar bildas sporer i lameller ("skivor" i skivlingar, som t.ex. champinjon).

Murkla - en sporsäckssvamp. Murkla - en sporsäckssvamp.

Ängschampinjon – en basidiesvamp.Ängschampinjon – en basidiesvamp.

Jästsvampar

Encelliga.

Kan föröka sig via knoppning (celldelning).

Kan ibland föröka sig via sporer.

Ex. Saccharomyces cerevisiae, öljästsvamp (och vanlig bakjäst också, faktiskt).

Jästceller. Jästceller.  

Blåslav på en kvist. Blåslav på en kvist.

Lavar

Besvärliga systematiskt!

 • Svamp + alg.
 • "Symbios" säger boken, kanske är "kidnappning" bättre...

Algen förser svampen med socker via fotosyntes.

 • Osäkert om algen får något egentligt utbyte.
 • I vissa fall kan svampen också "äta" algen.

Exempel: Blåslav.

Svamparnas ämnesomsättning

Alltid heterotrofa.

Oftast aeroba.

 • Jästceller kan dock leva under anaeroba förhållanden.
 • Vissa svampar i våmmen hos idisslare.

 Nedbrytning av stora molekyler sker ofta utanför cellen pga cellväggen.

 • Svampen utsöndrar nedbrytande enzymer.

Svampar använder glykogen som näringsreserv.

 • Djur använder också glykogen.
 • Växter använder stärkelse.

Svamparnas ekologi

Nedbrytare

Tillsammans med bakterier, mycket viktiga nedbrytare.

Kan bryta ner cellulosa.

Svampar tål lägre pH än de flesta bakterierna.

 • Därför, svampar vanligaste nedbrytarna på podsoljordar.

Parasiter

Många svampar börjar som parasiter, fortsätter som nedbrytare.

 • Exempel: Tickor.

Svampinfektioner (mykos):

 • Hudsvamp.
 • Nagelsvamp.

Fnöskticka, här på en björk. Fnöskticka, här på en björk.

Mutualism

Mykorrhiza

Hyfer växer samman med växters (träds) rottrådar.

 • Ökar vattenupptaget till trädet.
 • Trädet får näring (nedbrytningsprodukter) från svampen.
 • Svampen får glukos från trädet.

Mykorrhiza-rot med hyfer från flugsvamp. Mykorrhiza-rot med hyfer från flugsvamp.

Aspsoppens mycel bildar mykorrhiza med framför allt aspens rötter.Aspsoppens mycel bildar mykorrhiza med framför allt aspens rötter.

Lavar

Svamp som har "kidnappat" en grönalg eller cyanobakterie.

 • Ofta klarar sig algen/bakterien utan svampen, men inte tvärtom.

Klarar ofta mycket knappa och karga växtförhållanden.

 • Typiskt ensamt på klippor.