CellskelettetVideogenomgång (flippat klassrum)

En generell eukaryot cell. En generell eukaryot cell.

 1. Rita upp en typisk eukaryot cell!
 2. Följande delar skall ingå:
  1. Cellkärna (2)
  2. ER (5)
  3. mitokondrie (9)
  4. flagell (7?)
  5. kärnmembran
  6. cellmembran
  7. golgiapparaten (6)
  8. ribosomer (3)

  Samt hos växtceller

  1. vakuol
  2. kloroplast
  3. cellvägg

Cellskelettet

 
 1. En preparatorisk artefakt? Nej, det finns!
  1. Rita in detta i den eukaryota cellen
 2. Proteintrådar, som binder samman olika delar av cellen
  1. Ger stadga
  2. Kan orsaka rörelse
 3. Flageller?
  1. Cellskelettet!
 4. Cilier?
  1. Cellskelettet!
 5. Muskelceller drar ihop sig?
  1. Cellskelettet!
 6. Membranblåsor förflyttar sig?
  1. Cellskelettet!
 7. Man borde kanske kalla cellskelettet för "muskelskelettet"
  1. Samma proteinmolekyler som orsakar ovanst. rörelser, finns i våra muskler!
 8. Ätminstone tre olika sorters proteintrådar bygger upp cellskelettet
  1. Aktintrådar (7 nm)
  2. Mikrotubuli (25 nm)
  3. Intermediära trådar (10 nm)

Aktintrådar (mikrofilament)

 1. Består av "pärlband" av aktinmolekyler
  1. Ibland hoptvinnade som rep (tunna filament)
 2. Aktintrådar bildar tillfälliga utskott vid amöboid rörelse

  (Rita upp amöboid rörelse!)

  1. Aktinmolekyler byggs på i ena änden av en aktintråd → förlängning
   1. Pseudopod sträcks ut
  2. Aktinmolekyler kopplas bort i andra änden av en aktintråd
  3. Pseudopoden fästs vid underlaget
  4. Amöban släpper från underlaget i andra änden
   1. Därmed rör sig cellen i en viss riktning!
 3. Myosin samverkar ofta med aktin
  1. Myosinet kan förflytta sig längs med en aktintråd, under hydrolys av ATP
  2. Myosinet kan vara fäst i en membranblåsa, som därmed transporteras åt ett visst håll

   (Rita upp detta!)

  3. Myosinet kan vara i tjocka filament, som i en muskel.

   (Rita upp hur detta fungerar!)

  4. Vid celldelningen snörs cellerna av från varandra m.h.a. myosin och aktin som samverkar

   (Rita upp detta!)

Mikrotubuli

 1. Långa, ihåliga rör
 2. Uppbyggda av många tubulin-molekyler
 3. I cellen, går ut från cellkärnan
  1. Organeller förflyttas utmed dessa
  2. Delningskromosomerna separeras fr. varandra m.h.a dessa under mitosen
 4. Ett "motorprotein", dynein, finns ofta kopplat till mikrotubuli
  1. Flageller & cilier: Förskjutning mellan dynein & mikrotubuli orsakar undulerande rörelse (vågformad)
  2. Repetera: Vad gör flageller för en enskild cell? Cilier för en organism?

Intermediära trådar

 1. Hoptvinnade buntar av olika fiberproteiner
  1. Fiberproteinerna kan vara keratin (hornämne)
   1. Finns mycket i hud, hår, naglar
 2. Fiberbuntarna = starka
 3. Fungerar mest som "skelett"; ger cellen stadga
 4. Inget fungerande keratin? Ajajaj!