Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

AntibiotikaresistensVad är antibiotika?

Andra mikroorganismer (framför allt mikrosvampar) utsöndrar antibiotika. 

Alexander Fleming upptäckte 1928 att kring en mögelkoloni i en bakterieodling fanns det en hämningszon – där växte inga bakterier (de hade dött). Florey & Chain insåg att detta kunde användas till läkemedel (1939). 

Pappersbitarna är indränkta med olika antibiotika. En del bakterier är resistenta mot antibiotikan, vilket kan ses i odlingsplattan till höger. Där finns filterlappar som det inte bildas några hämningszoner kring.Pappersbitarna är indränkta med olika antibiotika. En del bakterier är resistenta mot antibiotikan, vilket kan ses i odlingsplattan till höger. Där finns filterlappar som det inte bildas några hämningszoner kring.

Vad är antibiotikaresistens?

Penicillin funkar som "bromskloss" som hindrar bakterien från att bygga cellvägg.

  • När bakterien ska dela sig, får den ingen ny cellvägg.
  • Bakterien lyseras – och dör.

En del bakterier bär på plasmider.

  • Extra-DNA med extra gener.
  • Gen för till exempel penicillinresistens kodar för enzymet β-laktamas.

Modell av en penicillinmolekyl.Modell av en penicillinmolekyl.

β-laktamas klipper sönder penicillinmolekylen

  • Då kan den inte längra funka som "bromskloss"
  • Bakterien kan bilda cellvägg – och överlever!

Vertikal och horisontell resistensspridning

Vertikal spridning: Från modercell till dottercell

Vid vertikal spridning sprids antibiotikaresistensen i plasmiderna från modercell till dotterceller.Vid vertikal spridning sprids antibiotikaresistensen i plasmiderna från modercell till dotterceller.

Horisontell spridning: Konjugation via f-pili (sex-pili) från en bakterie till en annan.

Vid horisontell spridning sprids antibiotikaresistens via F-pili (konjugation) från en bakterie till en annan.Vid horisontell spridning sprids antibiotikaresistens via F-pili (konjugation) från en bakterie till en annan.

Problemet med för mycket antibiotika

För mycket antibiotika ⇒ selektionstryck på bakterierna ⇒ antibiotikaresistenta bakterier blir vanligare.

Antibiotika i miljön gör att andelen antibiotikaresistenta bakterier i en population ökar.Antibiotika i miljön gör att andelen antibiotikaresistenta bakterier i en population ökar.

Varför är detta ett problem? För att vi får svårare att bota sjukdomar som orsakas av bakterier!