AntibiotikaresistensVideogenomgång (flippat klassrum)

Vad är antibiotika?

Andra mikroorganismer (framför allt mikrosvampar) utsöndrar antibiotika. 

Alexander Fleming upptäckte 1928 att kring en mögelkoloni i en bakterieodling fanns det en hämningszon – där växte inga bakterier (de hade dött). Florey & Chain insåg att detta kunde användas till läkemedel (1939). 

Pappersbitarna är indränkta med olika antibiotika. En del bakterier är resistenta mot antibiotikan, vilket kan ses i odlingsplattan till höger. Där finns filterlappar som det inte bildas några hämningszoner kring.Pappersbitarna är indränkta med olika antibiotika. En del bakterier är resistenta mot antibiotikan, vilket kan ses i odlingsplattan till höger. Där finns filterlappar som det inte bildas några hämningszoner kring.

Vad är antibiotikaresistens?

Modell av en penicillinmolekyl.Modell av en penicillinmolekyl. Penicillin funkar som "bromskloss" som hindrar bakterien från att bygga cellvägg

  • När bakterien ska dela sig, får den ingen ny cellvägg
  • Bakterien lyseras – och dör

En del bakterier bär på plasmider

  • Extra-DNA med extra gener
  • Gen för till exempel penicillinresistens kodar för enzymet β-laktamas

β-laktamas klipper sönder penicillinmolekylen

  • Då kan den inte längra funka som "bromskloss"
  • Bakterien kan bilda cellvägg – och överlever!

Vertikal och horisontell resistensspridning

Vertikal spridning: Från modercell till dottercell

Vid vertikal spridning sprids antibiotikaresistensen i plasmiderna från modercell till dotterceller.Vid vertikal spridning sprids antibiotikaresistensen i plasmiderna från modercell till dotterceller.

Horisontell spridning: Konjugation via f-pili (sex-pili) från en bakterie till en annan.

Vid horisontell spridning sprids antibiotikaresistens via F-pili (konjugation) från en bakterie till en annan.Vid horisontell spridning sprids antibiotikaresistens via F-pili (konjugation) från en bakterie till en annan.

Problemet med för mycket antibiotika

För mycket antibiotika ⇒ selektionstryck på bakterierna ⇒ antibiotikaresistenta bakterier blir vanligare.

Antibiotika i miljön gör att andelen antibiotikaresistenta bakterier i en population ökar.Antibiotika i miljön gör att andelen antibiotikaresistenta bakterier i en population ökar.

Varför är detta ett problem? För att vi får svårare att bota sjukdomar som orsakas av bakterier!