Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

E-frågorna är sådana till sin karaktär, att du hittar svaret direkt till dem i din lärobok. Oftast behöver du inte besvara dem med mer än ett ord eller en mening. Svaren på C-frågorna hittar du också oftast direkt i din lärobok, även om de är mer utredande till sin karaktär.

För att kunna besvara A-frågorna krävs det att du kombinerar kunskap från flera olika områden. Det kan vara både inom biologi, men också exempelvis kemi eller matematik. Det är inte säkert att du hittar svaret på din fråga vare sig i din lärobok eller på nätet, och ofta är de mer diskuterande eller resonerande till sin karaktär.

Under läsåret 2023–2024 håller instuderingsfrågorna på att kompletteras. Det innebär att det på sina ställen är lite "stökigt". Efter vårterminen 2024 kommer dock instuderingsfrågorna att sorteras och numreras tydligare.

Matspjälkning

E-frågor

 1. På vilka tre sätt avger kroppen hela tiden vatten?
 2. Varför behöver man äta kolhydrater?
 3. Vilka vitaminer följer med fettrik kost? (Ledtrådar)
 4. Vad är en essentiell aminosyra? (Ledtrådar)
 5. Ge exempel på bra proteinkällor för den som är 
  1. vegetarian eller vegan (ledtrådar).
  2. icke-vegetarian (ledtrådar).
 6. Till vad behöver människan
  1. Vitamin B12 (ledtrådar)?
  2. Vitamin C (ledtrådar)?
  3. Vitamin A (ledtrådar)?
  4. Vitamin D (ledtrådar)?
  5. Vitamin K (ledtrådar)?
 7. Vad heter det enzym i saliven som bryter ner kolhydrater? (Ledtrådar)
 8. Vilka av nedanstående vitaminer är fettlösliga (ledtrådar)?
  1. Vitamin B12
  2. Vitamin C
  3. Vitamin A
  4. Vitamin D
  5. Vitamin K
 9. Vad har amylas för funktion? (Ledtrådar)
 10. Var i matspjälkningskanalen produceras amylas? (Ledtrådar)
 11. Vad är pepsin? (Ledtrådar)
 12. Var produceras galla, och var lagras den? (Ledtrådar)
 13. Vad har gallan för huvudsaklig funktion? (Ledtrådar)
 14. Vad fyller bukspottet för funktioner? (Ledtrådar)
 15. Nämn en sjukdom som har sitt ursprung i bukspottskörteln! (Ledtrådar)
 16. Vilket ger mest energi: fett, kolhydrater eller proteiner? (Ledtrådar)
 17. Vilka ämnen absorberas i tunntarmen? (Externa ledtrådar)

C-frågor

 1. Vi människor kan inte bryta ner cellulosa. Ändå är det nyttigt för oss att äta det. Varför då? (Ledtrådar)
 2. För sjöfarare fram till 1800-talet var skörbjugg en allvarlig och ofta livshotande åkomma. Varför då? (Ledtrådar)
 3. Varför är det nödvändigt för oss människor att ändå äta lite fett? (Ledtrådar)
 4. Varför kan man inte svälja och andas samtidigt? (Ledtrådar
 5. Beskriv hur peristaltiska rörelser gör att födan pressas ner genom matstrupen. (Ledtrådar)
 6. Redogör för vilka funktioner magsäckens övre och undre magmun har! (Ledtrådar)
 7. Varför bryts inte proteiner i de celler som tillverkar pepsin ned av pepsinet? (Ledtrådar)
 8. Hur uppstår magsår? (Ledtrådar)
 9. Varför måste nytt amylas tillföras i tunntarmen? (Ledtrådar)
 10. Var i matspjälkningssystemet sker nedbrytningen av 
  1. stärkelse (ledtrådar)?
  2. proteiner (ledtrådar)?
  3. fetter  (ledtrådar)?
 11. Vad är det som gör att tunntarmen får så stor yta, cirka 30 m2?
 12. Vad är gallstenar, och hur uppkommer de? (Externa ledtrådar
 13. Varför äter kaniner ibland upp sin egen avföring? (Ledtrådar)
 14. På vilket vis skiljer sig matspjälkningen hos encelliga och flercelliga organismer? (Externa ledtrådar)

A-frågor

 1. Ett barn uppvisar kraftig hjulbenthet och mjuk benstomme. En "förståsigpåare" på youtube föreslår att barnet måste få i sig mer kalk, till exempel genom att äta mejeriprodukter. Du som läst Biologi 2 förstår dock att detta inte tillräckligt. Varför inte? (Ledtrådar)
 2. Kvinnor drabbas av järnbrist oftare än män. Varför då? (Ledtrådar)
 3. Vad finns det för för- resp. nackdelar med en längre tunntarm? (Ledtrådar)
 4. Beskriv
  1. kolhydraternas (ledtrådar)
  2. proteinernas (ledtrådar)
  3. fetternas (ledtrådar)
  väg genom matsmältningskanalen!
 5. Redogör för de olika sorternas absorptioner i magtarmkanalen! (Ledtrådar)
 6. Varför kan man få problem med avföringen och i ovanliga fall med blodets levring efter att man tagit en penicillinkur? (Ledtrådar)

Under läsåret 2023–2024 håller instuderingsfrågorna på att kompletteras. Det innebär att det på sina ställen är lite "stökigt". Efter vårterminen 2024 kommer dock instuderingsfrågorna att sorteras och numreras tydligare.

Andning & gasutbyte

E-frågor

 1. Vad är
  1. bronker? (Interna ledtrådar)
  2. bronkioler? (Interna ledtrådar)
  3. alveoler? (Interna ledtrådar)
 2. Var i lungan sker gasutbytet? (Interna ledtrådar)
 3. Ungefär hur stor är lungornas sammanlagda yta? (Externa ledtrådar)
 4. Vad heter de organ hos t.ex. fiskar och kräftor, där gasutbytet med omgivningen sker? (Externa ledtrådar)
 5. Vilken är den vanligaste orsaken till KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)? (Externa ledtrådar)
 6. Vad har andningsvägarnas cilier för funktion? (Interna ledtrådar)
 7. Vad har slemmet i andningsvägarna för funktion? (Externa ledtrådar)
 8. Var sitter stämbanden? (Interna ledtrådar)
 9. Hur värms inandningsluften upp? (Interna ledtrådar)
 10. Vilken muskel gör att du kan andas in? (Ledtrådar)
 11. Vad är vitalkapacitet? (Interna ledtrådar)
 12. Vad har diafragman för funktion? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara varför ett lägre pH i blodet betyder att man måste andas oftare! (Interna ledtrådar)
 2. Beskriv hur rökning påverkar lungans funktion! (Externa ledtrådar)
 3. Förklara varför det är mycket farligare att andas in kolmonoxid än koldioxid! (Ledtrådar)
 4. Beskriv i stora drag skillnaderna mellan astma och KOL! (Externa ledtrådar)

A-frågor

 1. Beskriv skillnaderna i det vanliga livet för en astmatiker jämfört med en person med KOL. Beskriv varför skillnaderna finns, och beskriv även skillnaderna mellan sjukdomarna ur ett biologiskt perspektiv. (Externa ledtrådar)
 2. Redogör för syrets & koldioxidens väg genom kroppen från det att det andas in i lungan, till det att koldioxid andas ut igen! (Ledtrådar)

Under läsåret 2023–2024 håller instuderingsfrågorna på att kompletteras. Det innebär att det på sina ställen är lite "stökigt". Efter vårterminen 2024 kommer dock instuderingsfrågorna att sorteras och numreras tydligare.

Cirkulation

E-frågor

 1. Vad kallas kallas de blodkärl som leder
  1. från hjärtat? (Ledtrådar)
  2. till hjärtat? (Ledtrådar)
 2. Vad kallas de blodkärl där gasutbytet sker? (Ledtrådar)
 3. Vad har en klaff till uppgift? (Ledtrådar)
 4. Vad är slagvolym? (Ledtrådar)
 5. Vad är hemoglobin? (Ledtrådar)
 6. Vad kallas den förkalkning/de blodfetter som minskar blodflödet i delar av kranskärlen? (Ledtrådar)
 7. Vilka två huvudbeståndsdelar består blodet av? (Externa ledtrådar)
 8. Vad levereras och tas upp i det
  1. lilla kretsloppet? (Ledtrådar)
  2. stora kretsloppet? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Leddjurens cirkulationssystem är öppet. Vad innebär det? (Ledtrådar)
 2. Däggdjur har ett dubbelt cirkulationssystem. Vad innebär det? (Ledtrådar)
 3. Varför minskar pH i blodet då koldioxidhalten ökar? (Ledtrådar)
 4. Hjärtat hos däggdjuren består egentligen av två olika pumpar. Den ena pumpar det lilla kretsloppet och den andra det stora kretsloppet. Vilka är pumparna? (Ledtrådar)
 5. Hur reglerar andningscentrat andningsrytmen? (Externa ledtrådar)
 6. På vilket vis påverkar muskelaktiviteten pH i blodet? (Externa ledtrådar)
 7. Hur verkar hemoglobinet för att stabilisera pH i blodet? (Externa ledtrådar)
 8. Jämför artärernas, kapillärernas och venernas funktioner! (Ledtrådar)
 9. Vilka är de olika blodkropparna, och vad har de för funktioner? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. När vi är foster så kan vi p.g.a. omständigheterna inte andas för egen maskin. Hur löser kroppen syresättningen av blodet, och hur ser cirkulationen ut i hjärtat? (Ledtrådar)
 2. Huvudstammen på vänster kranskärl på den vänstra hjärthalvan kallas för ”the widow maker” (änke-skaparen). Varför tror du att den kallas för det, och varför har just den vänstra huvudstammen fått detta öknamn? (Ledtrådar)
 3. Jämför cirkulationssystemets uppbyggnad hos fiskar och däggdjur! (Ledtrådar)
 4. Forskare har visat att stamceller kan anpassa sig till den miljön de sätts in i t.ex. om en stamcell odlas i ”hjärnmiljö” blir det en hjärncell o.s.v. Vad finns det för för- och nackdelar med detta? Etiska synsätt? (Ledtrådar)

Under läsåret 2023–2024 håller instuderingsfrågorna på att kompletteras. Det innebär att det på sina ställen är lite "stökigt". Efter vårterminen 2024 kommer dock instuderingsfrågorna att sorteras och numreras tydligare.

Immunförsvaret

E-frågor

 1. I vilka delar kan immunförsvaret delas in i? (Ledtrådar)
 2. Nämn tre sorters försvar som ingår i det ickespecifika försvaret! (Ledtrådar)
 3. Var bildas de röda resp. vita blodkropparna? (Ledtrådar)
 4. Vad är en inflammation? (Ledtrådar)
 5. Vad är interferoner? (Ledtrådar)
 6. Vad är en antikropp? (Ledtrådar)
 7. Vilka tre funktioner har antikropparna? (Ledtrådar)
 8. Vad är ett antigen? (Ledtrådar)
 9. Vad är ett antigens epitop (determinant)? (Externa ledtrådar)
 10. Vad är ett allergen? (Ledtrådar)
 11. Var framför allt finns B- och T-lymfocyter? (Ledtrådar)
 12. Var i kroppen mognar
  1. B-lymfocyter? (Ledtrådar)
  2. T-lymfocyter? (Ledtrådar)
 13. Vad är en
  1. makrofags (ledtrådar)
  2. NK-cells (ledtrådar)
  3. granulocyts (externa ledtrådar)
  4. B-lymfocyts (ledtrådar)
  5. T-hjälpar-cells (ledtrådar)
  6. T-mördar-cells (ledtrådar)
  huvudsakliga funktion?
 14. Kan en T-lymfocyt, som inte aktiverats, aktivera en B-cell? (Ledtrådar)
 15. Kan en B-lymfocyt utsöndra antikroppar innan den aktiverats? (Ledtrådar)
 16. Varför ger vissa smittämnen lindrigare symptom än andra? (Ledtrådar)

C-frågor

Tillträde förbjudet för obehöriga - Målsmän ansvarar för sina barn (VARNING! Ombyggnad pågår. Obehöriga äga ej tillträde. Målsmän ansvarar för sina barn.) 😉

 1. Förklara vilken funktion
  1. fysiska barriärer (ledtrådar)
  2. biokemiskt försvar (ledtrådar)
  3. vita blodkroppar (ledtrådar)
  4. inflammationsreaktioner (ledtrådar)
  5. interferoner (ledtrådar)
  har i det icke-specifika försvaret.
 2. Vad händer vid en inflammation? (Ledtrådar)
 3. Varför har rökare ett sämre immunförsvar? (Ledtrådar)
 4. Vad händer med T-lymfocyter när de mognar? (Ledtrådar)
 5. Vad händer när en T-hjälpar-cell aktiveras? (Ledtrådar)
 6. Vad händer när en B-lymfocyt aktiveras? (Ledtrådar)
 7. Vad är det för skillnad på det specifika och det icke-specifika immunförsvaret? (Ledtrådar)
 8. Huden är en del av det icke-specifika försvaret. Beskriv hur huden fungerar som försvar! (Ledtrådar)
 9. Beskriv hur en B-lymfocyt känner igen sitt smittämne. (Ledtrådar)
 10. Beskriv hur antikropparna utövar sina tre funktioner. (Ledtrådar)
 11. På vilka sätt kan smittämnen komma in i kroppen (ge exempel)? (Ledtrådar)
 12. Ge exempel på autoimmuna sjukdomar, vad de gör mot kroppen, och några symptom. (Ledtrådar)
 13. Varför var blodtransfusioner så riskfyllda förr i tiden, och vad gör man idag för att undvika detta? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Vad kännetecknar en inflammation och hur stoppar immunförsvaret inflammationen? (Ledtrådar)
 2. Varför får man feber? (Ledtrådar)
 3. Beskriv vad som händer när en T-hjälparcell möter en makrofag som har brutit ner ett smittämne tidigare. (Ledtrådar)
 4. Varför ger smittämnen som överförs av en vektor allvarligare symptom och varför sprids de snabbare än smittämnen som överförs på andra sätt? Ge även ett exempel på ett undantag (en bakterie eller ett virus som inte är vektorburet men som ändå är dödligt) och förklara varför det är så. (Ledtrådar)
 5. Redogör för AB0-systemet (blodgruppssystemet). (Ledtrådar)
 6. Vad innebär ”Rh-negativitet” respektive ”Rh-positivitet”, och redogör för hur dessa attribut kan medföra problem vid graviditet. Vad kan man göra för att förhindra detta? (Ledtrådar)
 7. Redogör för de mekanismer i immunförsvaret som förhindrar att B-cellerna producerar antikroppar som är riktade mot kroppens egna strukturer. (Ledtrådar)
 8. Du råkar skära dig på en smutsig kniv, och i det lilla såret som uppstår kommer det in några bakterier. Redogör för hur kroppens immunförsvar bär sig åt för att rensa ut denna infektion! (Ledtrådar)

Under läsåret 2023–2024 håller instuderingsfrågorna på att kompletteras. Det innebär att det på sina ställen är lite "stökigt". Efter vårterminen 2024 kommer dock instuderingsfrågorna att sorteras och numreras tydligare.

Nervsystemet

E-frågor

 1. Rita upp en nervcell, och namnge dess viktigaste delar. (Ledtrådar)
 2. Vad kallas nervcellens korta och långa utskott? (Ledtrådar)
 3. Vilka utav nervcellens utskott leder impulser till/från kroppen? (Ledtrådar)
 4. Vad är en synaps? (Ledtrådar)
 5. Vad är gliaceller? (Ledtrådar)
 6. Vad är en myelinskida? (Ledtrådar)
 7. Vad är en nerv? (Ledtrådar)
 8. Vad gör nervcellernas Na/K-pumpar? (Ledtrådar)
 9. Vad är ett tröskelvärde? (Ledtrådar)
 10. Droger liknar två grupper av kemiska substanser. Vilka? (Ledtrådar)
 11. Vad är en synaps? (Ledtrådar)
 12. Vad är en neurotransmittor? (Ledtrådar)
 13. Vad innebär det att en synaps är
  1. aktiverande? (Ledtrådar)
  2. hämmande? (Ledtrådar)
 14. Vad är interneuroner? (Ledtrådar)
 15. Vilken huvudsakliga funktion har
  1. ryggmärgen? (Ledtrådar)
  2. hjärnstammen? (Ledtrådar)
  3. lillhjärnan? (Ledtrådar)
  4. thalamus? (Ledtrådar)
  5. den retikulära formationen? (Ledtrådar)
  6. hypothalamus? (Ledtrådar)
  7. storhjärnan? (Ledtrådar)
  8. det limbiska systemet? (Ledtrådar)
  9. hjärnbalken? (Ledtrådar)
 16. Vad kännetecknar
  1. motoriska centra? (Ledtrådar)
  2. sensoriska centra? (Ledtrådar)
  3. associationscentra? (Ledtrådar)
 17. Vilka två delar kan man dela in människans nervsystem i? (Ledtrådar)
 18. Vad består
  1. centrala
  2. perifera
  nervsystemet av? (Ledtrådar)
 19. Vad menas med det
  1. somatiska (Ledtrådar)
  2. autonoma
  nersystemet? (Ledtrådar)
 20. Vad är det
  1. sensoriska (Ledtrådar)
  2. motoriska
  nervsystemet? (Ledtrådar)
 21. Vad känneteckar det
  1. parasympatiska (Ledtrådar)
  2. sympatiska
  nervsystemet? (Ledtrådar)
 22. Det autonoma systemet kan delas in i två olika system. Vad heter de, och vad kännetecknar dem? (Ledtrådar)
 23. Vilka tre stora delar brukar man dela in hjärnan i? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara vad en sympatomimetisk/parasympatomimetisk drog är, och vad de har för effekter. (Ledtrådar)
 2. Rita upp en schematisk nervcell, och förklara de olika strukturerna som är speciella för nervceller! (Ledtrådar)
 3. Vad spelar synapsen för roll i neuronens ”arbete”? (Ledtrådar)
 4. Förklara vad en reflexbåge är för något, och hur den fungerar! (Ledtrådar)
 5. Vad är
  1. motoriska centrumet (Ledtrådar)
  2. sensoriska centrumet (Ledtrådar)
  3. associationscentrumet
  och var i hjärnan sitter de? (Ledtrådar)
 6. Vad är ett neurons vilopotential, och hur uppstår den? (Ledtrådar)
 7. Vad är ett neurons aktionspotential, och hur uppstår den? (Ledtrådar)
 8. Hur kommer det sig att vi kan känna saker mer eller mindre starkt, trots att ett neuron har en ”allt-eller-inget-funktion”? (Ledtrådar)
 9. Förklara hur en signal förs över mellan en nervcell och en annan nervcell. (Ledtrådar)
 10. Synapser kan vara både hämmande och aktiverande. Förklara vad detta får för konsekvenser för den ”mottagande” cellen. (Ledtrådar)
 11. Om man idrottar och har för låg syrehalt i blodet, hur får hjärtat information om att det skall öka frekvensen? (Ledtrådar)
 12. Berätta var följande centra är belägna, och vad de styr:
  1. Motoriska centrat (Ledtrådar)
  2. Sensoriska centrat (Ledtrådar)
  3. Associationscentrat (Ledtrådar)
  4. Talcentrat (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Vad gör kroppen för att upprätthålla homeostas när man tagit droger? (Ledtrådar)
 2. Vid en akut stress-situation reagerar kroppen på olika sätt. Beskriv hur kroppen reagerar med avseende på nervsystem, blodomlopp, njurar och ögon. (Ledtrådar)
 3. Beskriv hur impulsen blir till och fortplantas i nervcellen! (Ledtrådar)
 4. Redogör för synapsens uppbyggnad och funktion! (Ledtrådar)
 5. Vad beror Parkinsons sjukdom på, och vilka är symptomen? (Ledtrådar)
 6. Förklara hur en impuls överförs (sänds) mellan två neuroner! (Ledtrådar)
 7. En del pilgiftsgrodor tillverkar och utsöndrar ett gift som blockerar den receptor som ska ta upp neurotransmittorn. Det räcker att man får i sig mycket små mängder av detta gift för att det ska vara dödligt. Förklara varför det är så! (Ledtrådar)

Under läsåret 2023–2024 håller instuderingsfrågorna på att kompletteras. Det innebär att det på sina ställen är lite "stökigt". Efter vårterminen 2024 kommer dock instuderingsfrågorna att sorteras och numreras tydligare.

Hormonsystemet

E-frågor

 1. Vad är hormonernas huvudsakliga, grundläggande funktion? (Ledtrådar)
 2. Vad heter det manliga resp. kvinnliga könshormonet? (Ledtrådar)
 3. Nämn några legala droger som vi använder! (Ledtrådar)
 4. Narkotika kan delas upp i olika kategorier. Vilka? (Ledtrådar)
 5. Vad kännetecknar verkan hos
  1. peptidhormoner? (Ledtrådar)
  2. steroidhormoner? (Ledtrådar)
 6. Vad är en
  1. endokrin (Ledtrådar)
  2. exokrin
  körtel? (Ledtrådar)
 7. Nämn två organ i kroppen där hormoner produceras! (Ledtrådar)
 8. Var i kroppen produceras hormonet glukagon? (Ledtrådar)
 9. Hur transporteras hormonerna runt i kroppen? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Hormoner kan sägas ha fyra olika sätt att verka på. Redogör för dessa olika sätt! (Ledtrådar)
 2. Var i cellen binder steroid och peptidhormoner, och hur skiljer sig deras effekter tidsmässigt? (Ledtrådar)
 3. Vad händer när ett steroidhormon kommer in i en cells cytoplasma? (Ledtrådar)
 4. Ge exempel på ett hormon och det protein hormonet ger upphov till! (Ledtrådar)
 5. Hur regleras halten av ett visst hormon i kroppen? Ha med termerna hypofys, hypothalamus och körtel i din förklaring. (Ledtrådar)
 6. Hur påverkar anabola steroider testiklarna? (Ledtrådar)
 7. Beskriv hur könshormonerna testosteron, östrogen och progesteron påverkar bildningen av speciella proteiner i cellen! (Ledtrådar)
 8. Ibland kan man drabbas av att halten tillväxthormon blir för hög i vuxen ålder. Vad heter det tillståndet, och vad leder det till? (Ledtrådar)
 9. Vad har hormonet glukagon för funktion? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Hur hålls hormonkoncentrationen i kroppen på en jämn nivå? (Ledtrådar)
 2. Redogör för kvinnans menstruationscykel! (Ledtrådar)
 3. Hur fungerar prostaglandiner, och vad skiljer dem från hormoner? (Ledtrådar)
 4. ACTH är ett hormon som produceras vid en stress-situation. Redogör för ACTH:ets bildning och funktion vid en stress-situation! (Ledtrådar)

Under läsåret 2023–2024 håller instuderingsfrågorna på att kompletteras. Det innebär att det på sina ställen är lite "stökigt". Efter vårterminen 2024 kommer dock instuderingsfrågorna att sorteras och numreras tydligare.

Homeostas

E-frågor

 1. Vad innebär homeostas? Förklara med en mening. (Ledtrådar)
 2. Ge exempel på något i kroppen som måste regleras för att upprätthålla homeostasen. (Ledtrådar)
 3. Vad innebär "målnivå" när man talar om att upprätthålla homeostasen? Ge två exempel. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för något exempel på återkoppling, som används för att upprätthålla homeostasen. (Ledtrådar)
 2. Ge exempel på hur och varför en målnivå som upprätthålls för homeostas kan förändras. (Ledtrådar)
 3. Vad händer om ett värde avviker
  1. lite grann från målnivån som behövs för att upprätthålla homeostasen? (Ledtrådar)
  2. mycket från målnivån som behövs för att upprätthålla homeostasen? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Är det alltid negativt att en målnivå som upprätthålls för homeostasen förändras? Motivera kortfattat. (Ledtrådar)

Under läsåret 2023–2024 håller instuderingsfrågorna på att kompletteras. Det innebär att det på sina ställen är lite "stökigt". Efter vårterminen 2024 kommer dock instuderingsfrågorna att sorteras och numreras tydligare.

Tre cellager (tre groddblad)

E-frågor

 1. Vilka tre cellager utvecklas organen från hos de allra flesta djuren? (Ledtrådar)
 2. Vad är en
  1. morula (ledtrådar)?
  2. blastula (ledtrådar)?
  3. gastrula (ledtrådar)?
 3. Vad är en urmun?

C-frågor

 1. Redogör för hur följande embryonala utvecklingssteg bildas:
  1. Morula (ledtrådar)
  2. Blastula (ledtrådar)
  3. Gastrula (ledtrådar)
  4. Urmun (ledtrådar)
 2. Ange för vart och ett av organsystemen nedan vilket cellager (groddblad) som de utvecklas ur (ledtrådar).
  1. Bukspottskörtel
  2. Kärlsystem
  3. Lever
  4. Lungor
  5. Muskler
  6. Nervsystem
  7. Njurar
  8. Skelett
  9. Tarmar
  10. Testiklar
  11. Ytterhud
  12. Äggstockar

A-frågor

[Inga än så länge.]

Vävnader, organ och organsystem

E-frågor

 1. Vad är
  1. epitelvävnad? (Ledtrådar)
  2. stödjevävnad? (Ledtrådar)
  3. muskelvävnad? (Ledtrådar)
  4. nervvävnad? (Ledtrådar)
 2. Vilka funktioner har fettvävnaden? (Ledtrådar)
 3. Vilka typer av muskulatur (muskelvävnad) finns det? (Ledtrådar)
 4. Ge exempel på organ eller kroppsstrukturer där de olika typerna av muskulatur kan påträffas. (Ledtrådar)
 5. Vilka typer av celler ingår i nervvävnad? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för hur följande primära vävnader är uppbyggda, och vad de har för funktion:
  1. Epitelvävnad (ledtrådar)
  2. Stödjevävnad (ledtrådar)
  3. Muskelvävnad (ledtrådar)
  4. Nervvävnad (ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad på epitelvävnad i huden och i slemhinnor? (Ledtrådar)
 3. Vad är det för skillnad i struktur och funktion hos lucker och fibrös bindväv? (Ledtrådar)
 4. Vad är det för skillnader i struktur och funktion hos ben och brosk? (Ledtrådar)
 5. Redogör för skillnader och likheter mellan skelettmuskulatur, glatt muskulatur och hjärtmuskulatur. (Ledtrådar)
 6. Ge några exempel på hur vävnader, organ och organsystem hänger samman. (Ledtrådar)

A-frågor

[Inga än så länge.]

Äldre/inaktuella instuderingsfrågor

De här instuderingsfrågorna har jag ännu inte hunnit uppdatera till modernare format. Det kan också vara så att de här instuderingsfrågorna inte är relevanta för det urval av humanfysiologin som jag och mina elever har valt att göra det här året.

Vattenbalans

G-frågor

 1. Njurarna kan sägas ha två olika uppgifter. Vilka? (Externa ledtrådar)
 2. Avfallsprodukterna delas in i två huvudgrupper. Vilka? (Externa ledtrådar)
 3. I vilka tre former kan djur avge de kvävehaltiga resterna? (Externa ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vad är skillnaden mellan en fisk som är hyperton och en som är hypoton? (Externa ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Redogör för hur exempelvis kameler och ökenråttor kan klara att hålla sin vattenbalans trots deras hårda klimat! (Externa ledtrådar)
 2. Vad gör man vid en dialys, och vad är orsaken till att man måste sätta in en dialys? (Externa ledtrådar)
 3. Diffunderar vattnet in eller ut ur kroppen på en hypoton organism? Förklara! (Externa ledtrådar)

Rörelse

G-frågor

 1. Hur fungerar ”allt-eller-inget”-principen vad det gäller musklerna? (Ledtrådar)
 2. Vilka är de tre huvudtyperna av skelett? (Ledtrådar)
 3. Vilka är de tre huvudtyperna av muskulatur? (Ledtrådar)
 4. Vad är typiskt för
  1. ”vita” muskler? (Ledtrådar)
  2. ”röda” muskler? (Ledtrådar)
 5. Vad är en antagonistisk muskel? (Ledtrådar)
 6. Vad händer om din lårmuskel kontraheras? (Ledtrådar)
 7. Vad är det som lätt kan slitas av vid kraftig överansträngning? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Hur utvinner de vita musklerna sin energi, och vad händer då i muskeln? (Ledtrådar)
 2. Förklara skillnaden mellan isotona, hypertona och hypotona organismer! (Ledtrådar)
 3. Beskriv uppbyggnaden av en muskel! (Ledtrådar)
 4. Vad utgör det axiala skelettet, och vad har de för gemensam nämnare? (Ledtrådar)
 5. Mellan kotorna i ryggen finns broskskivor. Vad kallas de, och vad är deras funktion? (Ledtrådar)
 6. Beskriv vad som händer på molekylär nivå när en muskel dras samman! (Ledtrådar)
 7. Vad är ett diskbråck? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Vad händer i muskelfibrerna när du är ute och tränar? Förklara hela förloppet! (Ledtrådar)
 2. Vad är det som skiljer de röda och de vita muskelfibrerna åt, och vad beror desa skillnader på? (Ledtrådar)

Sinnesfysiologi

G-frågor

 1. Vad är sinnesorganen, och på vilket sätt är sinnesorganen omvandlare? (Ledtrådar)
 2. Vad är ögats hornhinna? (Ledtrådar)
 3. Vad är regnbågshinnan (iris)? (Ledtrådar)
 4. Vilken är pupillens funktion? (Ledtrådar)
 5. Vad har linsen för funktion? (Ledtrådar)
 6. Vad är näthinnan (retina)? (Ledtrådar)
 7. Vad är den
  1. gula (Ledtrådar)
  2. blinda
  fläcken? (Ledtrådar)
 8. Vilken uppgift har ögats
  1. tappar? (Ledtrådar)
  2. stavar? (Ledtrådar)
 9. I vilka tre delar brukar man dela in örat? (Ledtrådar)
 10. Vilken funktion har
  1. ytterörat? (Ledtrådar)
  2. trumhinnan? (Ledtrådar)
  3. hörselbenen? (Ledtrådar)
  4. snäckan? (Ledtrådar)
  5. båggångarna? (Ledtrådar)
 11. Var sitter det ovala och det runda fönstret? (Ledtrådar)
 12. Vilka är de tre hörselbenen? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Var sker den största ljusbrytningen i ögat? (Ledtrådar)
 2. Förklara hur pupillen kan utöva sin funktion. (Ledtrådar)
 3. Förklara hur linsen kan ackommodera. (Ledtrådar)
 4. Vad innebär
  1. grå (Ledtrådar)
  2. grön
  starr? (Ledtrådar)
 5. Beskriv kort hur ögat fungerar från det att ljuset träffar hornhinnan till det då vi uppfattar en bild! (Ledtrådar)
 6. En kompis kastar en sten i vattnet med ett ”plums”. Beskriv hur ljudvågorna färdas hela vägen in i örat, och till slut tolkas som ”plums”. (Ledtrådar)
 7. Varför kan öroninflammation leda till permanent hörselnedsättning? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Förklara varför det är svårt att se skarpt i svagt ljus! (Ledtrådar)
 2. Hur uppkommer grön starr och hur behandlar man den? Vad innebär de olika typerna av grön starr? (Ledtrådar)
 3. Varför hör man sämre när man lyfter och landar med ett flygplan? (Ledtrådar)
 4. Vad är det som gör att man, om man trycker en nagel mot huden, upplever större smärta, ju hårdare man trycker? (Ledtrådar)

Under läsåret 2023–2024 håller instuderingsfrågorna på att kompletteras. Det innebär att det på sina ställen är lite "stökigt". Efter vårterminen 2024 kommer dock instuderingsfrågorna att sorteras och numreras tydligare.