Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vävnader, organ och organsystemCeller bygger upp vävnader.

 • Vävnader bygger upp organ, som bildar organsystem.

Fyra typer av primär vävnad

 1. Epitelvävnad
 2. Stödjevävnad (bindväv)
 3. Muskelvävnad
 4. Nervvävnad

1. Epitelvävnad

Täcker kroppens ytor (hud och slemhinnor).

 • Tätt packade celler.
 • Skyddar mot
  • mekaniska skador.
  • vätskeförlust.
  • mikroorganismer.

Epitelvävnad i huden

Består av flera lager kraftigt epitel, som ger kroppen skydd.

Hudens tre lager:

 1. Överhud
 2. Läderhud
 3. Underhud

Annan epitelvävnad

Tarmar och blodkärl.

 • Endast ett lager epitelceller.

Tarmens epitelium är det slingrande lagret med celler allra överst i bilden.Tarmens epitelium är det slingrande lagret med celler allra överst i bilden.

Lungepitelets cilier sitter tätt, tätt allra överst i bilden.Lungepitelets cilier sitter tätt, tätt allra överst i bilden.

Lungornas yta:

 • Epitelceller med cilier.
  • Piskande rörelse ⇒ slem där bakterier & damm fastnat transporteras upp och bort.

2. Stödjevävnad (bindväv)

Nätverk av celler + grundsubstans.

 • Grundsubstans: Organiskt material (protein, ofta kollagen) och oorganiskt (vatten eller mineral).

Binder samman och stöttar organ.

Lucker och fibrös bindväv

Lucker (porös) bindväv.

 • Glesa proteinfibrer.
 • Fyller ut utrymme mellan organ.

I lucker bindväv är det glest mellan proteinfibrerna (rosa). I lucker bindväv är det glest mellan proteinfibrerna (rosa).

I fibrös bindväv sitter proteinfibrerna mycket tätare.I fibrös bindväv sitter proteinfibrerna mycket tätare.

Fibrös bindväv:

 • Tätt packade proteinfibrer.
 • Senor, ledband.

Ben

Kalciumsalter (t.ex. kalciumfosfat) inlagrade mellan kollagenfibrer ⇒ hårt.

Brosk

Stötdämpande, i ytan mellan ben.

Fettvävnad

Framför allt i underhuden.

 • Näringslager, isolering.

Blod, lymfa

Grundsubstansen är flytande.

3. Muskelvävnad

Skelettmuskulatur

 • Viljestyrd
 • Snabb rörelse & avslappning

Glatt muskulatur

 • Icke viljestyrd
 • Statiskt arbete

Hjärtmuskulatur

 • Icke viljestyrd
 • Regelbunden puls

(a) Skelettmuskulatur; (b) glatt muskulatur och (c) hjärtmuskulatur.(a) Skelettmuskulatur; (b) glatt muskulatur och (c) hjärtmuskulatur.

4. Nervvävnad

Består av

 • Nervceller.
 • Gliaceller.
  • Stödjande celler, ger underhåll till nervcellerna.

Organsystem

Vävnaderna bygger upp organ, vilka i sin tur bildar hela system av organ. De organsystem vi ska titta på i kursen i Biologi 2 är: