Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Det här är de begrepp som du ska behärska efter momentet "Cellbiologi" i Biologi 2.

Växternas celler och vävnader

 • Xylem
 • Floem
 • Tillväxtvävnad (meristem)

Växternas livscykel

 • Annuella växter
 • Bienna växter
 • Perenna växter
 • Stickling
 • Stolon
 • Klon
 • Haploid
 • Diploid
 • Spor
 • Sporkapsel
 • Mossa
 • Ormbunke
 • Protallium (förgrodd)
 • Gömfröig
 • Pollen
 • Meios
 • Ståndare
 • Pistill
 • Märke

Växternas transportsystem

 • Ledningsvävnad
 • Xylem
 • Veddel
 • Närsalter
 • Trakeid
 • Kärl
 • Rottryck
 • Endodermis
 • Avdunstning
 • Klyvöppning
 • Floem
 • Sildel
 • Silceller
 • Silplattor
 • Följeceller
 • Socker
 • Stärkelse

Fotosyntesen

 • Tylakoid
 • Den ljusberoende reaktionen
 • Fotosystem I, fotosystem II
 • Klorofyll
 • Elektrontransport
 • Spjälkning av vatten
 • Syrgas
 • Proton
 • NADP, NADPH
 • ADP, Pi
 • ATP
 • ATP-syntas
 • Den icke-ljusberoende reaktionen
 • Koldioxidfixering
 • Koldioxid
 • Rubisco
 • Ribulos-1,5-bisfosfat
 • Reduktion
 • Glyceraldehyd-3-fosfat (3GP)
 • Återbildning av ribulos-1,5-bisfosfat

Svamparnas indelning och ämnesomsättning

 1. Svamp
 2. Hyf
 3. Mycel
 4. Fruktkropp
 • Cellvägg
 • Kitin
 • Algsvamp
 • Sporsäckssvamp
 • Basidiesvamp
 • Jästsvamp
 • Lav
 • Saprofyt (nedbrytare)
 • Parasit
 • Mutualism
 • Mykorrhiza

Svamparnas förökning

 • Enkärnsmycel
 • Tvåkärnsmycel
 • Matsvamp
 • Jäst
 • Antibiotika
 • Forskning på eukaryota celler