Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

cellbiologiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Diffust nervsystem
 • Radialnerv
 • Centrala nervsystemet (CNS)
 • Perifera nervsystemet (PNS)
 • Enteriska nervsystemet (”bukhjärnan”)
 • Hjärna
 • Ryggmärg
 • Afferenta nerver
 • Sensoriska nerver
 • Efferenta nerver
 • Motoriska nerver
 • Somatiska nervsystemet
 • Autonoma nervsystemet
 • Parasympatiska nervsystemet
 • Sympatiska nervsystemet
 • Neuron
 • Axon
 • Dendrit
 • Nervbunt
 • Nerv
 • Myelinskidor
 • Schwanncell
 • Gliacell
 • Ranviersk nod
 • Synaps
 • Neurotransmittor
 • Acetylkolin
 • Vilopotential
 • Aktionspotential
 • Membranpotential
 • Hyperpolarisering
 • Refraktärperiod
 • Na+/K+-pump
 • Na+-kanal
 • K+-kanal
 • Receptor
 • Kranium
 • Hjärnhinnor
 • Cerebrospinalvätska (hjärn- och ryggmärgsvätska)
 • Blod-/hjärnbarriären
 • Ventrikel
 • Hjärnstam (”reptilhjärnan”)
 • Förlängda märgen
 • Mitthjärna
 • Bryggan
 • Hypotalamus
 • Hippocampus
 • Basala ganglier (basala kärnor)
 • Luktlob
 • Lillhjärna
 • Grå substans
 • Vit substans
 • Storhjärna
 • Frontallob
 • Hjässlob
 • Nacklob
 • Tinninglob
 • Centralfåra
 • Hjärnbark
 • Hjärnbalk
 • Reflexbåge
 • Kortvarigt sensoriskt minne
 • Korttidsminne (arbetsminne)
 • Långtidsminne
 • REM-sömn (drömsömn)
 • Ytlig sömn
 • Djup sömn

Du ska också kunna:

 • Förklara hur nervsignalen färdas längs en nervcell och förs över mellan celler
 • Redogöra för sömnens betydelse för inlärning och hälsa