Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Luften är full av mikroorganismer! Det finns både mögelsporer, pollenkorn, virus och bakterier i luften runtomkring dig. Hur mycket och vilka organismer beror förstås på var någonstans man befinner sig. I den här laborationen ska du undersöka de bakterier som faller på en given plats under en viss tid.

Materiel

  • Två petriskålar med NA
  • Bitar av parafilm

Det bakteriella nedfallet på en gymnasieelevs rum, någonstans i Sverige… Det bakteriella nedfallet på en gymnasieelevs rum, någonstans i Sverige…

Gör såhär

  1. Ta av locket på petriskålarna och ställ dem på en plats som du vill undersöka. (Det kan vara lämpligt att skriva en lapp och informera om att vetenskapligt arbete pågår, och att skålarna inte får rubbas!)
  2. Låt den ena skålen stå framme i 1 h och den andra i 24 h.
  3. Efter den givna tiden, förslut skålarna med parafilmen.
  4. Inukbera plattorna upp-och-ner i rumstemperatur i 1-2 dagar eller i 37 °C-inkubator över natt.
  5. Räkna totala antalet kolonier på antinge 1h- eller 24h-plattan (välj den platta som har någonstans mellan 50-200 kolonier) och beräkna det bakteriella nedfallet som \(\frac {\text{ant. bakterier}}{\text{yta}\cdot \text{tid}}\) i enheten \( \frac {1}{\text{m}^2\cdot \text{h}}\).
  6. Du kan se att en del kolonier ser olika ut. Räkna antalet olika typer kolonier, och antalet kolonier av varje typ.
  7. Räkna ut det bakteriella nedfallet för den vanligaste bakterietypen och för den mest sällsynta bakterietypen.

Redovisning

Ställ samman dina resultat i en tabell i ett gemensamt dokument med resten av klassen. Använd mallen nedan. Skriv sedan en egen kommentar till just dina resultat, och försök besvara varför det bakteriella nedfallet där du mätte var större eller mindre än övriga gruppers.

Namn Placering av plattan Bakteriellt nedfall/\(\frac {1}{\text{m}^2\cdot \text{h}}\) Antal typer av kolonier Bakteriellt nedfall (vanligaste typen) Bakteriellt nedfall (sällsyntaste typen)
           

Riskanalys

Laborationen är inte riskfylld. De använda plattorna kan antingen avdödas genom autoklavering eller användas för att öva på renstryk av bakterier.