Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Videogenomgång (flippat klassrum)

PDF-fil att fylla i tillsammans med videogenomgången finns på den här länken!

Människans andningsorganTa in frk. Torson!

Introduktion

Andning = gasutbyte

Diffusion!

 1. hos celler
 2. hos daggmaskar

Diffusion i gälar

Trakéer hos insekter - diffusion!

Lungor hos landlevande ryggradsdjur - diffusion!

Översikt över människans andningssystem.Översikt över människans andningssystem.

Luftens väg till lungan

 1. Näshåla
  1. Luften
   1. värms
   2. fuktas
 2. Svalg
  1. Luftstrupe
  2. Matstrupe

  Rätt sak på rätt plats!

  1. Lätt fixat hos spädbarn!
 3. Struphuvudet
  1. Broskdelar
  2. Innehåller stämbanden
   1. Stämbanden ger bara ton
   2. Ljudet formas i munhålan
 4. Luftstrupe
  1. Muskulatur, brosk m.m. håller det öppet
  2. Spänns upp av broskringar
 5. Bronker
  1. = luftrör
  2. förgreningar av luftstrupen
 6. Bronkioler
  1. allt mindre luftrör, ut i lungan
  2. saknar brosk
 7. Alveoler
  1. = lungblåsor
  2. c:a 0,15 mm i diameter
  3. Ger en yta på c:a 30 m2
  4. Tätt omgivna av blodkärl (kapillärbädd)
  5. Diffusion av gaser: Gasutbytet
   1. Koldioxid diffunderar ut
   2. Syre diffunderar in
 8. Lungan, en del av endodermet
  1. Epitelceller!
  2. Cilier
   1. Transporterar skräp till svalget
   2. Skräpet sväljs ner

Andningen

Inandning sker genom att diafragman (mellangärdet) dras samman. Normal utandning sker genom att den töjbara lungvävnaden drar ihop sig igen.Inandning sker genom att diafragman (mellangärdet) dras samman. Normal utandning sker genom att den töjbara lungvävnaden drar ihop sig igen.

 1. Inandning
  1. Muskelkontraktioner
  2. Diafragma (mellangärde) drar ner lungorna, som vidgas
  3. Luft sugs in
 2. Utandning
  1. Normalt
   1. Diafragma + bröstmuskulatur slappnar av
  2. Ansträngning
   1. Annan bröstmuskulatur pressar ut
 3. Andningsvolym
  1. c:a 500 ml
  2. Vitalkapacitet
   1. Maximal utandningsvolym
   2. 3500-4500 ml (för en man; kvinnor ngt lägre)
  3. Alltid viss volym (1000-1500 ml) luft kvar i lungorna

Andningsreglering

 1. Andningscentrum
  1. Sitter i hjärnstammen
  2. Skickar rytmiskt ut impulser till andningsmuskulaturen
  3. Känsligt för pH i blodet
   1. lågt pH ⇒ snabbare andningstakt
   2. lågt pH beror på hög CO2-halt
   3. hög CO2-halt beror på hög förbränning
  4. Även hjärtverksamheten påverkas

Syre- & koldioxidtransport

 1. Syre
  1. svårlösligt i vatten
  2. Största delen binds till hemoglobin
  3. Hemoglobin är känsligt för pH
   1. Lågt pH ⇒ binder sämre till syre
   2. I en muskel, med mycket arbete, blir pH lägre p.g.a. producerad CO2.
   3. Alltså släpper hemoglobinet lättare ifrån sig syret
 2. Koldioxid
  1. (ganska) lättlösligt i vatten
  2. bildar kolsyra i blodet
  3. Bildade vätejoner binder till hemoglobinet
  4. Hemoglobin agerar buffert!
 3. Kolmonoxid
  1. Binder STARKT till hemoglobinet
  2. Släpper inte gärna igen
  3. Kolmonoxidhalt på 0,1% i luften ⇒ 50% av allt hemoglobin blockeras ⇒ döden
  4. Kan endast botas genom att pat. får andas ren syrgas.