Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

PDF-fil att fylla i tillsammans med videogenomgången finns på den här länken!

En tvåfilig väg

Xylem – enkelriktad transport

"Veddel".

Transporterar vatten + närsalter från roten upp till bladen.

Floem – dubbelriktad transport

"Sildel".

Transporterar socker, aminosyror och andra organiska ämnen både "framåt" från roten och ut till bladen, och "bakåt" från bladen och neråt.

Övrigt

En del ämnen, t.ex. växtens tillväxthormoner, transporteras utanför xylemet och floemet.

Färgat tvärsnitt av den inre delen av roten på en iris. Den röda ringen är celler i endodermis. De stora öppningarna är xylemet. Mellan xylemet och endodermis finns floemet (blåfärgat). Färgat tvärsnitt av den inre delen av roten på en iris. Den röda ringen är celler i endodermis. De stora öppningarna är xylemet. Mellan xylemet och endodermis finns floemet (blåfärgat).

Xylemet

Xylemet är ett rörsystem.

 • Består av döda celler.
 • Dock omgivna av levande celler.

Barrträds xylem:

Lövträds xylem:

 • Både trakeider och rymligare kärl.

Xylemets trakeider och kärl. Xylemets trakeider och kärl.

Rottryck

Vatten pumpas in i xylemet i rötterna.

 1. Endodermis i roten är täckt av ett vaxartat skikt – ogenomträngligt för vatten.
 2. Cellerna i endodermis pumpar in närsalter.
  • Vätejoner pumpas ut.
  • Metalljoner dras in innanför endodermis.
 3. Vatten "följer med" (diffunderar in) – skapar ett högt tryck (rottryck).
 4. Vattnet pumpas på så sätt uppåt i växten.

Avdunstning i bladen

Bladets svampvävnad står i förbindelse med klyvöppningarna.

Genom klyvöppningarna kan det avdunsta vatten.

Klyvöppningar sedda genom ett ljusmikroskop.Klyvöppningar sedda genom ett ljusmikroskop. 

Hur vattnet transporteras in i en växt och upp till bladen.Hur vattnet transporteras in i en växt och upp till bladen.

Vattnet bildar en pelare hela vägen från roten upp till bladet

 • Pelaren kan hållas samman tack vare vätebindningar mellan vattenmolekylerna!

När en vattenmolekyl avdunstar från bladet dras nästa upp tack vare kedjan av av vattenmolekyler, som hålls samman med hjälp av vätebindningar.

Floemet

Floemet sitter precis innanför barken. Det består av levande celler.

Cellerna i floemet. Silcellerna, som har förlorat sina cellkärnor, är sammanfogade med silplattor som gör att vätska kan flöda fritt. Följecellerna sköter in- och uttransport i silcellerna genom plasmodesmata (porer). Cellerna i floemet. Silcellerna, som har förlorat sina cellkärnor, är sammanfogade med silplattor som gör att vätska kan flöda fritt. Följecellerna sköter in- och uttransport i silcellerna genom plasmodesmata (porer).  

I ringbarkade träd kan inte socker transporteras ner i rötterna längre. Därför kommer trädet att dö.I ringbarkade träd kan inte socker transporteras ner i rötterna längre. Därför kommer trädet att dö.

Socker transporteras troligen in i och ut ur floemet med hjälp av aktiv transport (pumpar).

Vår:

 1. Stärkelse transporteras från roten ut i bladet.
 2. Stärkelsen omvandlas till glukos.
 3. Energin i glukosen utnyttjas till att
  • spänna ut bladet (vatten diffunderar in!).
  • bygga upp nya skott.

Sommar:

 1. Socker från fotosyntesen transporteras till
  • nya skott.
  • frukter.

Sensommar/höst:

 1. Socker transporteras nedåt i rotsystemet.
 2. Stärkelse bildas.