Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Hud, känsel och djupsensibilitetHuden – kroppens största organ

Huden består av flera lager kraftigt epitel som ger kroppen skydd. De tre lagren är:

  1. Överhud
  2. Läderhud
  3. Underhud

Ett stycke hud i genomskärning.Ett stycke hud i genomskärning.

Olika typer av känselkroppar (känselceller)

Alla känselceller är en typ av nervceller. De reagerar på olika stimuli (retningar):

  • Värme- och köldkänsliga celler
  • Tryck- och sträckkänsliga celler
  • Smärtkänsliga celler

Hur känselceller fungerar

Stimulus ⇒ Na+-kanaler i cellmembranet öppnas ⇒ Cellmembranet depolariseras ⇒ Aktionspotential uppstår, nervcellen fyrar av.

Ryggmärgen registrerar (och kopplar om), hjärnan känner av.

Olika typer av känselceller.Olika typer av känselceller.

Djupsensibilitet

Inre känselceller registrerar kroppens egna rörelse och position.

  • Framför allt musklernas och senornas sträckning registreras.

Tillsammans med information från balansorganet (båggångar + otolitorgan) kan hjärnan hålla koll på balansen.

Pröva:

  • Blunda och sätt pekfingret på näsan!
  • Kan göras tack vare detta "sjätte sinne" ("muskelsinne"). 😉