Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad heter det protein som transporterar syrgas och koldioxid i blodet? (1p)
 2. Vad är en artär? (1p)
 3. Vad är en alveol? (1p)
 4. Vad är det sensoriska nervsystemet? (1p)
 5. Vad är en neurotransmittor? (1p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Redogör för hur du på laboration påvisade förekomst av amylas i saliven! Tag med alla försök, inklusive kontrollförsök. (5p)
 2. Redogör för hur en nervimpuls fortplantas inne i en nervcell! (6p)
 3. Redogör för hjärtats och blodomloppets uppbyggnad hos däggdjuren! (7p)
 4. I näthinnan hos människan finns olika typer ljuskänsliga celler. Redogör för och jämför deras funktion, förekomst, o.s.v.! (4p)
 5. I vårt samhälle har transport med hjälp av flyg kommit att bli en vanlig del av vardagen. Flygning är dock inte helt utan negativ påverkan, och kan orsaka vissa tillstånd hos människan.
  1. Under långa flygningar (eller andra tillfällen då man sitter stilla under lång tid) kan man känna att ”allt” blod runnit ner i fötterna. Vad beror det på, och vad har kroppen för funktioner för att motverka detta tillstånd? (4p)
  2. Vid start och landning (eller egentligen ändring av flyghöjden) händer det att hörseln tillfälligt försämras kraftigt. Redogör för orsaken till detta, vad kan man göra för att motverka det, och vad som då händer i örat. (5p)