Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

När ATP förbrukas i muskeln, orkar den inte arbeta lika kraftigt längre. Du ska i denna laboration undersöka hur underarmsmusklerna tröttas ut vid statiskt arbete.

Tid för detta

Laborationen tar c:a 20 minuter i anspråk.

Material

Varje grupp behöver:

  • En dynamometer
  • Ett tidtagarur

Gör såhär

Arbeta två och två.

Försök 1.

  1. Fatta med ena handen om dynamometern, och tryck till så hårt du kan. Din labkompis läser av och antecknar ditt högsta värde.
  2. Håll dynamometern intryckt så hårt du kan i en minut. Under tiden läser din labkompis av dynamometern var 10:e sekund, och antecknar värdena.

Försök 2.

  1. Gör om försök 1, fast med den skillnaden att du släpper taget så snart avläsningen är gjord, och sedan slappnar av i 10 sekunder. Därefter gör du en ny mätning (med påföljande avslappning) tills du gjort 7 mätningar

Grip tag i dynamometern och tryck allt du kan.Grip tag i dynamometern och tryck allt du kan.

Frågor att besvara

  1. Sätt av dynamometertrycket i försök 1 och 2 mot tiden i ett diagram. Vad beror utseendet på kurvan i försök 1 på?
  2. På vilket vis skiljer sig kurvan i försök 1 från kurvan i försök 2? Vad beror den skillnaden på?

Riskanalys

Laborationen är inte riskfylld.