Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

ATP (adenosintrifosfat)

Bär på energi

ATP hydrolyseras, energi frigörs

  • ATP + H2O → ADP + Pi              ΔH = –30kJ

ATP (adenosintrifosfat). ATP (adenosintrifosfat).

CoA (Koenzym A)

Koenzym A skrivs ofta HS–CoA i reaktionsformler.Koenzym A skrivs ofta HS–CoA i reaktionsformler.

Bär på acetylgrupp (två kolatomer) – eller ibland fler kolatomer.

CoA (koenzym A) kan bära på en acetylgrupp.CoA (koenzym A) kan bära på en acetylgrupp.

NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid)

Bär på väte + elektroner.

NAD+ fungerar som väte- plus elektronbärare. NAD+ fungerar som väte- plus elektronbärare.

Hur går det till när NAD+ tar upp väte, och bär på detta?

Låt oss säga att NAD+ ska transportera väte från ett ämne kallat XH2 till ett annat ämne kallat Y.

Nikotindelen av NAD+ (överst i bilden ovan) kan ta upp en väteatom + en elektron.

NAD+ tar upp väten från XH2

  • NAD+ reduceras, XH2 oxideras
  • Detta motsvarar reaktionen åt höger.

NAD+ tar upp väte (från XH2, reaktion åt höger) och kan lämna av det någon annanstans (till Y, reaktion åt vänster). NAD+ tar upp väte (från XH2, reaktion åt höger) och kan lämna av det någon annanstans (till Y, reaktion åt vänster).

  • NADH + H+ oxideras, YH2 reduceras
  • Detta motsvarar reaktionen åt vänster