Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Recessiva autosomala sjukdomar

Recessiva autosomala sjukdomarVideogenomgång (flippat klassrum)

Cystisk fibros

Cystisk fibros kan ge upphov till s.k. trumpinnefingrar. Det beror på att den kroniska syrebristen i kroppen leder till att ändarna på fingrarna svullnar upp.Cystisk fibros kan ge upphov till s.k. trumpinnefingrar. Det beror på att den kroniska syrebristen i kroppen leder till att ändarna på fingrarna svullnar upp. Orsakas av en recessiv allel r.

  • Homozygot rr krävs för att sjuksomen ska uppträda.

Gör att ett protein som reglerar viskositeten (hur pass trögflytande) blir på slemmet som kroppen producerar slutar fungera eller fungerar sämre.

  • Slemmet för tjockt ⇒ problem i bl.a. lungor och andningsvägar
  • Återkommande lunginfektioner ett vanligt problem

Inavel ökar risken för att en genetisk defekt ska slå igenom

Exempel på ett släktträd med en sjukdom (t.ex. cystisk fibros) som orsakas av en recessiv allel.

I F1-generationen kommer alla barnen att bära på anlaget, och i F2-generationen kommer 50% av barnen att göra det. Om två anlagsbärande kusiner får barn tillsammans, är det 25% risk att sjukdomen bryter ut hos något av barnen och 50% risk att något av barnen blir anlagsbärare.I F1-generationen kommer alla barnen att bära på anlaget, och i F2-generationen kommer 50% av barnen att göra det. Om två anlagsbärande kusiner får barn tillsammans, är det 25% risk att sjukdomen bryter ut hos något av barnen och 50% risk att något av barnen blir anlagsbärare.

Slutsats: Kusingifte är ingen bra idé!

 

   

Också intressant: