Vätebindningar. Det ovanliga vattnetVideogenomgång (flippat klassrum)

Vätebindningar

Syre är mer elektronegativt än väte. Syre är mer elektronegativt än väte. Uppstår mellan två molekyler

I den ena molekylen

 • En väteatom bunden till en starkt elektronegativ atom (vanligast O, N och F)

I den andra molekylen

 • En elektronegativ atom med minst ett fritt elektronpar

I den första molekylen

 • Den elektronegativa atomen drar åt sig så mycket av elektronerna, att väteatomen blir helt fri från elektroner
 • Väteatomen – fast nu är det ju bara en vätejon, alltså en proton – kan pysa iväg till den andra elektronegativa atomen, som "lånar ut" sitt fria elektronpar till vätet.

Den första och den andra molekylen delar på en proton – detta är själva vätebindningen!

 • Jämför med elektronparbindningen – i den delar två atomer på ett elektronpar

Vätebindningen är en relativt stark intermolekylär bindning

Det ovanliga vattnet

Varje vattenmolekyl kan delta i fyra vätebindningar med andra vattenmolekyler. Varje vattenmolekyl kan delta i fyra vätebindningar med andra vattenmolekyler. Mellan vattenmolekylerna bildas det vätebindningar

 • Varje vattenmolekyl kan delta i fyra vätebindningar: Den kan "skänka bort" två väteatomer, och den kan ta emot två väteatomer

De många vätebindningarna ger upphov till ytspänning

 • Ytspänningen gör att vatten kan stiga upp i smala rör (kapillärkraften)
 • Ytspänningen gör också att djur som insekter (t.ex. Skräddare) kan gå på vattnet.

(Säg hej till "Jesusödlan"!) 😎

Flytande vatten och is

I flytande vatten kan vattenmolekylerna packas tätare än i is.

 • Det beror på att när temperaturen sjunker, låses vattenmolekylerna fast i vätebindningarna.
Vattenmolekyler i flytande vatten.Vattenmolekyler i flytande vatten. Vattenmolekyler i is.Vattenmolekyler i is.

 

Lägg märke till de tomma utrymmena mellan vattenmolekylerna i isen!

 • Detta gör att isen får lägre densitet – och att den flyter ovanpå vattnet. Det hade inte varit möjligt utan vätebindningarna.

Kokpunkt för några föreningar i syregruppen. Kokpunkt för några föreningar i syregruppen.

I syregruppen i den periodiska systemet hittar vi följande grundämnen:

 • O, S, Se, Te och Po

Tellur är en större atom än selen ⇒ fler elektroner som rör sig och kan bilda starkare tillfälliga dipoler ⇒ starkare van der Waalsbindningar mellan H2Te-molekylerna och högre kokpunkt för H2Te än H2Se.

Kokpunkten sjunker också för H2S – Men stiger plötsligt för H2O!

 • Detta är tack vare vätebindningarna
 • Vätebindningarna är starkare än van der Waalsbindningarna
 • Mer energi krävs för att bryta bindningarna mellan H2O-molekylerna ⇒ högre kokpunkt för vatten.

Warning: imagejpeg(./cache/thumbs/7c103c8956df3f1977e5af9a98957b90.jpg) [function.imagejpeg]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 221

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file ./cache/thumbs/index.html because No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 117

Warning: fopen(./cache/thumbs/index.html) [function.fopen]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 119

Warning: imagejpeg(./cache/thumbs/7c103c8956df3f1977e5af9a98957b90.jpg) [function.imagejpeg]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 221

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file ./cache/thumbs/index.html because No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 117

Warning: fopen(./cache/thumbs/index.html) [function.fopen]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 119

Warning: imagejpeg(./cache/thumbs/375c92bf7f6a6c55431e6fdd0ca41f22.jpg) [function.imagejpeg]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 221

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file ./cache/thumbs/index.html because No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 117

Warning: fopen(./cache/thumbs/index.html) [function.fopen]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 119

Warning: imagejpeg(./cache/thumbs/1f5d41368669547fea8c6f95f34aefe2.jpg) [function.imagejpeg]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 221

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file ./cache/thumbs/index.html because No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 117

Warning: fopen(./cache/thumbs/index.html) [function.fopen]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 119

Warning: imagejpeg(./cache/thumbs/1f5d41368669547fea8c6f95f34aefe2.jpg) [function.imagejpeg]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 221

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file ./cache/thumbs/index.html because No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 117

Warning: fopen(./cache/thumbs/index.html) [function.fopen]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 119

Warning: imagejpeg(./cache/thumbs/1f125186e04bf8d6c422ac4867857ce8.jpg) [function.imagejpeg]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 221

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file ./cache/thumbs/index.html because No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 117

Warning: fopen(./cache/thumbs/index.html) [function.fopen]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 119

Warning: imagejpeg(./cache/thumbs/f1bc7ae66432d2223f0d6a37040f1a4c.jpg) [function.imagejpeg]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 221

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file ./cache/thumbs/index.html because No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 117

Warning: fopen(./cache/thumbs/index.html) [function.fopen]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 119

Warning: imagejpeg(./cache/thumbs/f1bc7ae66432d2223f0d6a37040f1a4c.jpg) [function.imagejpeg]: Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/modules/mod_ruxin_related_articles/classes/functions.php on line 221