Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ett protein kan ha fyra strukturnivåer: Primär-, sekundär-, tertiär- och kvartärstruktur

Primärstruktur

Primärstruktur = Själva aminosyrasekvensen.

  • Exempel: -Arg-Thr-Trp-Lys-Gly-Ala-Ile-

Primärstruktur hos alkoholdehydrogenas hos häst

Sekundärstruktur

Vanligt förekommande strukturer av intilliggande aminosyror

Exempel:

  • α-helixar (röda)
  • β-plattor (gula)
  • Svängar (blå)

Sekundärstruktur hos alkoholdehydrogenas från häst.

Tertiärstruktur

En polypeptids hela tredimensionella struktur.

Tertiärstruktur hos alkoholdehydrogenas från häst.

Kvartärstruktur

Om proteinet består av flera polypeptider (subenheter), benämns deras sammansättning kvartärstruktur.

  1. Om proteinet består av två exakt likadana subenheter kallas det en homodimer.
  2. Om proteinet består av två olika subenheter kallas det en heterodimer

Många proteiner består av många olika subenheter. Ofta kallar man det då för ett helt proteinkomplex.

Kvartärstruktur hos alkoholdehydrogenas från häst,