Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skarmavbild 2016 04 13 kl. 07.09.09Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Vad är biologi?

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar liv.
     

Cellteorin

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för cellteorin.
     
 1. Jag vet vad en polysackarid är uppbyggd av.
     
 1. Jag kan ge exempel på några olika polysackarider.
     
 1. Jag vet vad proteiner är uppbyggda av.
     
 1. Jag vet hur fetter är uppbyggda.
     
 1. Jag vet hur en fosfolipid är uppbyggd.
     
 1. Jag kan säga något om vad fosfolipider har för funktion i cellen.
     
 1. Jag vet vad nukleinsyror är.
     

Hur organismer får kol och energi

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för ATP-cykeln.
     
 1. Jag kan skilja på heterotrofa och autotrofa organismer.
     
 1. Jag kan skilja på kemotrofa och fototrofa organismer.
     

Tre typer av celler

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en bakterie.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en eukaryot cell.
     
 1. Jag kan något om vad som kännetecknar en arké.
     
 1. Jag kan redogöra för endosymbiontteorin.
     
 1. Jag vet vad som skiljer en växtcell från en djurcell.